زنجیره تامین

زنجیره تامین چیست و استانداردهای GS1 چگونه در آن عمل می‌کند؟

زنجیره تأمین متشکل از تمام سازمان‌ها و فرایندهایی است که مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین نیازهای مشتری در‌گیر هستند. زنجیره تأمین نه تنها تولید کنندگان و تأمین کنندگان، بلکه حمل و نقل، انبارها، فروشگاه‌ها و خود مصرف کننده را نیز شامل می‌شود.

همانطور که غذا مستلزم دسترسی به اطلاعات کامل در هر وضعیت از مزرعه تا میز آشپزخانه مشتری است؛ رهگیری محصولات غذایی از ابتدا تا انتهای زنجیره تامین با افزایش طول زنجیره تأمین جهانی، و افزایش نرخ رشد استفاده تولید کنندگان متعدد مشکل تر شده است.

استاندارد جهانی رهگیری(GTS)سیستم جهانی رهگیری غذا را در مقیاس جهانی و مستقل از تعداد شرکت های درگیر در فرایند رهگیری و فارغ از تعدد مرزهایی که محصولات غذایی از آن عبور می کند پیاده سازی می‌کند.

قابلیت رهگیری به طور ویژه در موقعیتی که مشکلی بروز کرده اهمیت دارد و باید فراخوان بازگردانی فرآورده غذایی صادر شود. استاندارد جهانی رهگیری GS1  سازگار و مبتنی بر استانداردهای جهانی تعریف شده است و دسترسی فوری را به هر یک از ارکان زنجیره تأمین فراهم می‌کند. اما مهم تر آن است که استانداردهای GS1 یکپارچه سازی اطلاعات، تضمین کیفیت، مدیریت موفق و مؤثر تدارکات در زنجیره تأمین، توانایی رهگیری کالا، اطلاعات و تأمین سریع و صحیح نیازهای بازار و مصرف کنندگان است.

تولیدکنندگان، عرضه کنندگان خدمات تدارکاتی و خرده فروشی ها با چالش های متنوع و متعددی روبرو هستند.

در این موقعیت بیشتر شرکتها مجبور شده‌اند تا تمرکز خود را از بهینه‌سازی کسب‌وکار خود به برنامه‌ریزی برای سود کل زنجیره تغییر دهند؛ بنابراین رقابت امروزی بین زنجیره‌های تأمین مختلف به وجود آمده است. برخی از شرکتهایی که پیشتر در خصوص تعرفه‌ها و قیمت‌ها بحث میکردند، امروزه اطلاعات خود را به اشتراک میگذارند تا عملکرد کل مجموعه بهبود پیدا کند.