رونمایی از سند ملی فرش ایران و ثبت مالکیت معنوی از طریق کدهای بین المللی GS1

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در سومین روز از نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران درسالن ۳۵نمایشگاه بین‌المللی تهران از سند ملی فرش ایران و ثبت مالکیت معنوی از طریق کدهای بین المللی GS1 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر فاطمی امین، دکتر تشکینی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران دکتر مظهری و رییس مرکز ملی فرش خانم رافع رو نمایی شد.
لازم به ذکر است سند ملی فرش شامل شناسنامه فرش، کد بین المللی، برچسب پارچه ای مخصوص فرش و ثبت اطلاعات مالک فرش در سطح بین المللی است و برای انتقال یک فرش نیاز است سند انتقال مالکیت از طریق پرتال مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران انجام پذیرد.