روز جهانی مبارزه با کار كودكان

پيشينه روز جهانی مبارزه با کار كودكان 

سازمان بین‌المللی کار، از سال 2002 تلاش‌های خود را براي از بين بردن کار کودک آغاز کرد و تاريخ 12 ژوئن را روز جهانی مبارزه باکار کودکان نام‌گذاری كرد. اين سازمان هرسال موضوعی را برای توجه بیشتر به كار كودكان مطرح می‌کند. در حال حاضر 193 کشور عضو سازمان ملل پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفته و آن را تصویب کرده‌اند.

 كودك كار

در جهان، حدود 215 میلیون کودک کار شناسایی‌شده است. سالانه حدود 22 هزار کودک به دلیل مخاطرات کاری جان خود را از دست می‌دهند و تعداد زیادی از آن‌ها زير سن قانوني در مشاغل سخت بدون مزد یا با مزد مشغول به كار هستند. اغلب اين كودكان به دليل فقر به‌اجبار جدا از خانه و خانواده خود زندگي كرده و مورد آزار و اذیت قرارگرفته‌اند. آن‌ها از فرصت کودک بودن محروم هستند. این امر آسيب بسيار بزرگي به کودکان كار وارد می‌کند؛ و اين واقعیت تلخی است که متأسفانه آينده آن‌ها را به تباهي می‌کشاند.

کودکان کار، بخصوص کودکانی که با انجام کارهای توان‌فرسا و خطرناک جسم و روان و آینده خود را که بزرگ‌ترین سرمایه آن‌ها است، فقط و فقط به دليل تهيه جایی برای خوابیدن و غذاي اندكي برای زنده ماندن از دست می‌دهند. اين كودكان از امكانات آموزشي نیز بهره نبرده‌اند. درواقع  اين شرايط می‌تواند آثار درازمدتی بر زندگی آن‌ها باقي بگذارد و آن‌ها را به ویرانی بکشاند.

مبارزه با کار کودکان

 چند ماده از مواد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک

  • هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولت‌ها باید زندگی, بقا و رشد کودک را تضمین کنند.
  • دولت‌ها موظف هستند کودک را از هر نوع بدرفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوی استفاده از کودک، اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند.
  • هر کودک حق دارد از سطح زندگی برخوردار شود که رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی او را تأمین کند.
  • برخورداری از آموزش‌وپرورش حق هر کودک است و دولت‌ها باید امکان آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را برای همگان فراهم آوردند.
  • کودک حق بازی، تفریح و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری را دارد.
  • کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت شود. دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.
  • کودک باید در مقابل هرگونه استثمار که سلامت و رشد او را به مخاطره می‌اندازد، موردحمایت و محافظت قرار گیرد.

کودک کار

راهکارهایی برای مواجهه باکار كودكان

 

براي پايان دادن به اين پديده غیرانسانی فقط کافی است تا دولت‌مردان و سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی اين كودكان را در فضای مناسب قرار داده تا بتوانند توانمندي و توانایی‌های خود رانشان دهند. از مهم‌ترین قدم‌ها براي رسيدن به این هدف مهم، فقرزدايي، حمايت اجتماعي، ایجاد خانه‌های امن و تمرکز بر آموزش رایگان و برابر برای همه کودکان است.

 

کودکان کار