روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

۲۰ مهر، روز بزرگداشت حافظ گرامی باد.

 

روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران