روابط عمومی‌ ایران‌کد در دو رشته شایسته تقدیر شناخته شد

در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت که با حضور وزیر برگزار شد، روابط عمومی‌ ایران‌کد در دو رشته انتشارات و تبلیغات و اطلاع‌رسانی رتبه شایسته تقدیر را کسب کرد.  
به گزارش «شاتا» ، آثار روابط عمومی‌های برتر صنعت،معدن و تجارت در بخش‌های مختلف از سوی هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفت که اسامی برگزیدگان هیئت داوران به شرح زیر است:
گروه چهار :  سازمان صنعت،معدن و تجارت استان‌ها
برنامه جامع و سالانه (سازمان‌های استانی)
سیدحسین کوثری، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
رتبه سوم رشته برنامه جامع و سالانه
مهدی تقوائی،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
رتبه دوم رشته برنامه جامع و سالانه
سیدعلی محمدنژاد مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی
رتبه اول رشته برنامه جامع و سالانه
انتشارات(سازمان‌های استانی)
سیدحسین کوثری،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
رتبه سوم رشته انتشارات
مهدی نامداری،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم
رتبه دوم رشته انتشارات
عبدالمحمد اکبرزاده، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان رتبه اول رشته انتشارات
ارتباطات رسانه‌ای (سازمان‌های استانی)
مظفر دشتی،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه
رتبه سوم رشته ارتباطات رسانه‌ای
حسن سعادت‌فر ،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
رتبه سوم رشته ارتباطات رسانه‌ای
سولماز ادریسی، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی
رتبه دوم رشته ارتباطات رسانه‌ای
مهناز ریاضتی، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
رتبه اول رشته ارتباطات رسانه‌ای
تبلیغات و اطلاع‌رسانی(سازمان‌های استانی)
محمد قربانلو، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
رتبه شایسته تقدیر رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
بهروز ابراهیم‌آبادی،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان رتبه سوم  رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
غلامرضا یداللهی، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی رتبه سوم  رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
عبدالمحمد اکبرزاده، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان رتبه دوم  رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
منوچهر علیزاده مسئول روابط عمومی سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی
رتبه اول  رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
ارتباطات الکترونیک(سازمان‌های استانی)
حسن سعادت‌فر ،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
رتبه شایسته تقدیر رشته ارتباطات الکترونیک
سولماز ادریسی،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی رتبه سوم رشته ارتباطات الکترونیک
مهناز ریاضتی،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
رتبه دوم رشته ارتباطات الکترونیک
غلامرضا یداللهی،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی رتبه اول رشته ارتباطات الکترونیک سازمان‌های استانی
ایده‌های برتر(سازمان‌های استانی)
محمد قربانلو،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
رتبه سوم رشته ایده‌های برتر
سولماز ادریسی،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی
رتبه سوم رشته ایده‌های برتر
امیر جانی‌پور، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد رتبه دوم رشته ایده‌های برتر
مهدی تقوائی، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی رتبه اول رشته ایده‌های برتر
پژوهش و افکارسنجی(سازمان‌های استانی)
محمدحسن قنبری،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری رتبه شایسته تقدیر رشته پژوهش و افکارسنجی
عباس سعید، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
رتبه سوم رشته پژوهش و افکارسنجی
مهدی تقوائی، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی رتبه دوم رشته پژوهش و افکارسنجی
بهروز ابراهیم‌آبادی،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان رتبه اول رشته پژوهش و افکارسنجی
ارتباطات مردمی(سازمان‌های استانی)
سید اسماعیل انجمنی،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل رتبه سوم رشته ارتباطات مردمی
سید حسین کوثری،مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
رتبه دوم رشته ارتباطات مردمی
منوچهر علیزاده،مسئول روابط عمومی سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی
رتبه اول رشته ارتباطات مردمی
مدیریت بحران(سازمان‌های استانی)
منوچهر علیزاده،مسئول روابط عمومی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی
رتبه سوم رشته مدیریت بحران
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته مدیریت بحران، بخش سازمان‌های استانی اثری را حائز کسب رتبه اول و دوم ندانستند.
گروه یک: سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی

برنامه جامع و سالانه(سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی)
غلامرضا کاوه،مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
رتبه سوم رشته برنامه جامع و سالانه
حسین داستان، مدیر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
رتبه دوم رشته برنامه جامع و سالانه
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته برنامه جامع و سالانه، بخش سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی اثری را حائز کسب رتبه اول ندانستند.
انتشارات (سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی)
علی‌‌اکبر کاظمی، مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران رتبه شایسته تقدیر رشته انتشارات
حمید کارگر،سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران
رتبه سوم رشته انتشارات
ناصر مهران‌فرد،رییس اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران
رتبه دوم رشته انتشارات
اسماعیل بیگدلی،مدیر روابط عمومی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
رتبه اول رشته انتشارات
ارتباطات رسانه‌ای (سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی)
حسن جلینی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ملی استاندارد ایران
رتبه شایسته تقدیر رشته ارتباطات رسانه‌ای
حمید کارگر، سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران
رتبه سوم رشته ارتباطات رسانه‌ای
غلامرضا کاوه، مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
رتبه دوم رشته ارتباطات رسانه‌ای
مجتبی رضایی،مدیر ارتباطات و حوزه ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
رتبه اول رشته ارتباطات رسانه‌ای
تبلیغات و اطلاع‌رسانی (سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی)
مجتبی رضایی،مدیر ارتباطات و حوزه ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
رتبه شایسته تقدیر رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
حمیدرضا آملی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
علی‌اکبر کاظمی، مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران رتبه سوم رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
حمید کارگر، سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران
رتبه دوم رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
غلامرضا کاوه، مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
رتبه اول رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
ارتباطات الکترونیک (سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی)
مجتبی رضایی، مدیر ارتباطات و حوزه ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 رتبه  دوم  رشته ارتباطات الکترونیک
علی‌اکبر کاظمی، مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران رتبه اول  رشته ارتباطات الکترونیک
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته ارتباطات الکترونیک، بخش سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی اثری را حائز کسب رتبه سوم ندانستند.
ایده‌های برتر (سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی)
علی‌اکبر کاظمی، مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران رتبه دوم  رشته ایده‌های برتر
حمید کارگر، سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران
رتبه اول  رشته ایده‌های برتر
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته ایده‌های برتر بخش سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی اثری را حائز کسب رتبه سوم ندانستند.
پژوهش و افکارسنجی (سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی)
حمیدرضا آملی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم  رشته پژوهش و افکارسنجی
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته پژوهش و افکارسنجی، بخش سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی اثری را حائز کسب رتبه اول و دوم ندانستند.
ارتباطات مردمی (سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی)
حسین داستان، مدیر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رتبه شایسته تقدیر رشته ارتباطات مردمی
حمیدرضا آملی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران رتبه اول رشته ارتباطات مردمی
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته ارتباطات مردمی، بخش سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی اثری را حائز کسب رتبه دوم و سوم ندانستند.

گروه سه – شرکت‌های تابعه استانی
برنامه جامع و سالانه (شرکت‌های تابعه استانی)
مسعود عزیزی ، مدیر روابط عمومی شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس
رتبه دوم  رشته برنامه جامع و سالانه
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته برنامه جامع و سالانه، بخش شرکت‌های تابعه استانی اثری را حائز کسب رتبه اول و سوم ندانستند.
انتشارات (شرکت‌های تابعه استانی)
سید جمال شوشتری، مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نمایشگاه بین‌المللی خراسان رضوی رتبه سوم  رشته انتشارات
مسعود عزیزی ، مدیر روابط عمومی شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس
رتبه دوم  رشته انتشارات
محمدحسن خدیور،مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان رتبه اول  رشته انتشارات
ارتباطات رسانه‌ای (شرکت‌های تابعه استانی)
خانم مانیا محمودی،مسئول روابط عمومی شرکت نوسازی صنایع ایران
رتبه سوم رشته ارتباطات رسانه‌ای
مرضیه صالحی ، مسئول روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس
رتبه دوم  رشته ارتباطات رسانه‌ای
مهدی حکمتی،مسئول روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم
رتبه اول رشته ارتباطات رسانه‌ای
تبلیغات و اطلاع‌رسانی (شرکت‌های تابعه استانی)
سحر طیار، سرپرست روابط عمومی اداره کل استاندارد استان فارس رتبه سوم  رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
جواد رنجی، مدیر روابط عمومی شرکت سیمان صوفیان
 رتبه دوم رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی شرکت‌های تابعه استانی
سید حسین رضوی، مدیر روابط عمومی شرکت تراکتورسازی تبریز
رتبه اول رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی شرکت‌های تابعه استانی
ارتباطات الکترونیک (شرکت‌های تابعه استانی)
ژاله مکوندی، مسئول روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان
رتبه دوم  رشته ارتباطات الکترونیک شرکت‌های تابعه استانی
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته ارتباطات الکترونیک، بخش شرکت‌های تابعه استانی اثری را حائز کسب رتبه اول و سوم ندانستند.
ایده‌های برتر (شرکت‌های تابعه استانی)
مسعود عزیزی ، مدیر روابط عمومی شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس
رتبه سوم رشته ایده‌های برتر شرکت‌های تابعه استانی
خانم مانیا محمودی، مسئول روابط عمومی شرکت نوسازی صنایع ایران
رتبه سوم رشته ایده‌های برتر شرکت‌های تابعه استانی
عبداله خالقی مقدم،مسئول روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان
رتبه دوم رشته ایده‌های برتر شرکت‌های تابعه استانی
خانم فربین عوض‌پور، مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمان
رتبه اول رشته ایده‌های برتر شرکت‌های تابعه استانی
پژوهش و افکارسنجی (شرکت‌های تابعه استانی)
حمیده مرادعلیزاده، مسئول روابط عمومی واحد سنگ‌آهن میشدوان
رتبه سوم رشته پژوهش‌ و افکارسنجی
خانم مانیا محمودی،مسئول روابط عمومی شرکت نوسازی صنایع ایران
رتبه دوم رشته پژوهش‌ و افکارسنجی
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته پژوهش و افکارسنجی، بخش شرکت‌های تابعه استانی اثری را حائز کسب رتبه اول ندانستند.
ارتباطات مردمی (شرکت‌های تابعه استانی)
محسن اردشیری مسئول روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری
شایسته تقدیر در رشته ارتباطات مردمی
سید جمال شوشتری، مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نمایشگاه بین‌المللی خراسان رضوی رتبه سوم رشته ارتباطات مردمی شرکت‌های تابعه استانی
مرضیه صالحی ،مسئول روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس
رتبه دوم رشته ارتباطات مردمی شرکت‌های تابعه استانی
حسن اردشیری، مسئول محترم روابط عمومی  شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری رتبه اول رشته ارتباطات مردمی شرکت‌های تابعه استانی
مدیریت بحران (شرکت‌های تابعه استانی)
روح‌الله هراتی،مسئول روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان
رتبه سوم رشته مدیریت بحران شرکت‌های تابعه استانی
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته مدیریت بحران، بخش شرکت‌های تابعه استانی اثری را حائز کسب رتبه اول و دوم ندانستند.
گروه دو : شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی

برنامه جامع و سالانه (شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی)
عزت‌اله صادقی‌نژاد ،رییس روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
رتبه سوم رشته برنامه جامع و سالانه
رسول ساعی،مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان
 رتبه دوم رشته برنامه جامع و سالانه
امیدرضا طالشیان، مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی
رتبه اول رشته برنامه جامع و سالانه
انتشارات (شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی)
حسین قره، مدیر روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
رتبه شایسته تقدیر رشته انتشارات


کیا پارسا، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
رتبه شایسته تقدیر رشته انتشارات
امیدرضا طالشیان، مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی
رتبه سوم رشته انتشارات
عزت‌اله صادقی‌نژاد، رییس روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
رتبه دوم رشته انتشارات
علی مصریان ،مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران خودرو
رتبه اول رشته انتشارات

ارتباطات رسانه‌ای (شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی)
علیرضا صانعی،مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
رتبه سوم رشته ارتباطات رسانه‌ای
علی مصریان، مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران خودرو
رتبه سوم رشته ارتباطات رسانه‌ای
کیا پارسا، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
رتبه دوم رشته ارتباطات رسانه‌ای
عزت‌اله صادقی‌نژاد، رییس روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
رتبه اول رشته ارتباطات رسانه‌ای
تبلیغات و اطلاع‌رسانی (شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی)
حسین قره، مدیر روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
رتبه شایسته تقدیر رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
رسول ساعی، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان
رتبه سوم رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
عزت‌اله صادقی‌نژاد،رییس روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
رتبه دوم رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
محمدرضا کجباف، مدیر روابط عمومی شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان
رتبه اول رشته تبلیغات و اطلاع‌رسانی
ارتباطات الکترونیک (شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی)
علی مصریان،مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران خودرو
رتبه شایسته تقدیر رشته ارتباطات الکترونیک
محمدرضا کجباف، مدیر روابط عمومی شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان
رتبه سوم رشته ارتباطات الکترونیک
غلامرضا عباسی، سرپرست روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران
رتبه دوم رشته ارتباطات الکترونیک
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته ارتباطات الکترونیک، بخش شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی اثری را حائز کسب رتبه اول ندانستند.
ایده‌های برتر (شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی)
علیرضا صانعی، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
رتبه شایسته تقدیر رشته ایده‌های برتر
رسول ساعی،مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان
رتبه اول رشته ایده‌های برتر
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته ایده‌های برتر، بخش شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی اثری را حائز کسب رتبه دوم و سوم ندانستند.
پژوهش و افکارسنجی (شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی)
محمدرضا کجباف،مدیر روابط عمومی شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان
رتبه دوم رشته پژوهش و افکارسنجی
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته پژوهش و افکارسنجی، بخش شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی اثری را حائز کسب رتبه اول و سوم ندانستند.
ارتباطات مردمی (شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی)
رسول ساعی،مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان
رتبه دوم رشته ارتباطات مردمی
بهرام مسعودی، مدیر روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران
رتبه  اول رشته ارتباطات مردمی
هیئت داوران جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت، معدن و تجارت در رشته ارتباطات مردمی، بخش شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی اثری را حائز کسب رتبه سوم ندانستند.