رهبران بهداشت و درمان جهانی به تلاش برای بهبود ایمنی بیماران در کنفرانس بهداشت و درمان GS1 جهانی می پیوندند

رهبران بهداشت و درمان جهانی به  تلاش برای بهبود ایمنی بیماران در کنفرانس بهداشت و درمان GS1 جهانی میپیوندند
ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در مرحله مقدماتی، برای به اشتراک گذاشتن داستان های الهام بخش در مورد مزایای استانداردهای GS1 قرار گرفتند.
یک کنفرانس جهانی واقعی

نزدیک به 400 رهبر بهداشت و درمان از 49 کشور در نوروایک، هلند، برای 35 امین کنفرانس جهانی بهداشت GS1 که بین 25 تا 29 مارس برگزار شد گردهم آمدند. هفته ای پر از جلسات پی در پی همراه با تعاملی عالی در شبکه های اجتماعی متشکل از شرکت کنندگان.

 GS1 healthcare موفق ترین ابتکارعمل ما

میگوئل لوپرا، مدیرعامل GS1 با این جمله به استقبال شرکت کنندگان رفت: “ما پروژۀ بهداشت و درمان خود را در سال 2006 راه اندازی کردیم و این موفق ترین پروژه ما بوده است، که بیشترین تاثیر را بر زندگی مردم در سراسر جهان دااشته است” .

ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی، داستانهای الهام بخشی را در مورد ایمنی بیماران به اشتراک می گذارند
.مدیر اجرایی دانشگاه پزشکی دانشگاه ویسنر، ایالت اوهایو گفت: “مراقبت های بهداشتی باید بیمار محور باشد تا اطمینان حاصل شود که بهترین نتایج را داشته است. استانداردهای GS1 اجازه می دهد تا ما متمرکز باقی بمانیم و اعتماد داشته باشیم که میتوانیم بر تعهدمان نسبت به بیماران عمل کنیم”

مدیر کلینیک سر، گردن، چشم و جراحی پلاستیک در بیمارستان های دانشگاه دربی و برتون میگوید : ” اطلاعاتی که از اسکنهای ساده دریافت میکنیم شگفت انگیز است. این زندگی من و زندگی بیمارانم را تغییر داده است. با توجه به استانداردهای GS1، داده ها معنی دار هستند و پتانسیل این موضوع همچنان ما را هیجان زده میکند”