رمزینه کردن اطلاعات اقلام تجاری راه حلی موثر برای ایجاد سیستم لجستیک معکوس

چکيده

یکی از مفاهیمی که امروزه در ادبیات مربوط به زنجیره تأمین زیاد به گوش می‌رسد مفهوم لجستیک معکوس است. لجستیک معکوس بر بازگرداندن مواد و محصولات قابل احیا / بازیافت و قابل استفاده مجدد در زنجیره تأمین روبه‌جلو دلالت دارد. ایجاد یک سیستم لجستیک معکوس نیازمند ارتباط دقیق و سریع عناصر موجود در آن است. در این مقاله پس از معرفی لجستیک معکوس و برخی از مزایای آن پیشنهاد شده است که برای ایجاد سامانه‌ی کارآمد لجستیک معکوس اطلاعات هر مکان و هر قلم تجاری موجود در زنجیره تأمین ابتدا رمزینه و سپس در یک شبکه مشترک میان تمام حلقه های زنجیره تأمین اشتراک‌گذاری شوند.

چکيده

یکی از مفاهیمی که امروزه در ادبیات مربوط به زنجیره تأمین زیاد به گوش می‌رسد مفهوم لجستیک معکوس است. لجستیک معکوس بر بازگرداندن مواد و محصولات قابل احیا / بازیافت و قابل استفاده مجدد در زنجیره تأمین روبه‌جلو دلالت دارد. ایجاد یک سیستم لجستیک معکوس نیازمند ارتباط دقیق و سریع عناصر موجود در آن است. در این مقاله پس از معرفی لجستیک معکوس و برخی از مزایای آن پیشنهاد شده است که برای ایجاد سامانه‌ی کارآمد لجستیک معکوس اطلاعات هر مکان و هر قلم تجاری موجود در زنجیره تأمین ابتدا رمزینه و سپس در یک شبکه مشترک میان تمام حلقه های زنجیره تأمین اشتراک‌گذاری شوند.

مقدمه

در رقابتهای تجاری موجود در عصر حاضر، باید بتوان محصولات متنوع را با توجه به خواست مشتری در اختیار وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت‌رسانی سریع و هزینهی کمتر، موجب تغییر در پارادایمهای تولید و خدمت‌رسانی از تولید انبوه به سمت تولید ناب و سپس تولید چابک شده است. این موضوع سبب شده است که زنجیرهای از همکاریها بین مجموعههای مختلف صنعتی- خدماتی شکل گیرد. طبعاً درست، دقیق و به هنگام عمل کردن حلقههای این زنجیره در بازار رقابتی موجود، سبب ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و کسب سهم بیشتری از بازار میشود.
در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل میشود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریانهای مالی به یکدیگر مرتبط می‌شوند. این سازمانها میتوانند بنگاههایی باشند که تولیدکننده مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا ارائهدهنده خدماتی چون توزیع، انبارش، عمدهفروشی و خردهفروشی باشند. خود مصرفکننده نهایی را نیز باید به عنوان یکی از این سازمانها در نظر گرفت.
این جریانهای موجود در زنجیره تأمین صرفاً جریانی روبه‌جلو نیستند بلکه امروزه به منظور تکمیل چرخه زیست‌محیطی صنعتی، نظارت بر محصول، بالا بردن عمر مواد و محصولات و بستن چرخه‌ی عمر، جریانی رو به عقب نیز شکل گرفته که در آن از فعالیت‌هایی همچون بازیافت، ساخت مجدد، احیا و بازسازی که می‌توانند در سطوح مختلف به کار روند، حمایت می‌شود. هدف اصلی این جریان که به لجستیک معکوس موسوم است طولانی‌تر کردن عمر مواد و محصولاتی است که دارای مزایای زیست‌محیطی هستند. البته این تلاشها، تنها دارای مزایای زیست‌محیطی نیستند، بلکه فرصت‌های اقتصادی و مالی مناسبی نیز بر پایه اصل برنده- برنده از طریق چنین فعالیت‌هایی ایجاد می‌شود. از دیدگاه اقتصادی، شرکت‌ها می‌توانند از سود حاصل از احیا و بازیافت محصولات به طور مستقیم استفاده کنند. این سود مادی تنها منحصر در احیا و بازیافت محصول نیست بلکه به دلیل توسعه مفهوم خدمات پس از فروش و تلاش شرکت‌ها در جهت کسب رضایت مشتری، لجستیک معکوس اهمیت ویژهای یافته است.

 

لجستیک معکوس چیست؟

لجستيك معكوس يك اصطلاح و عبارت كلي است كه در سطح گسترده، دربرگيرنده تمام عمليات مرتبط با مصرف مجدد كالا و مواد است. مديريت اين عمليات می‌تواند به مديريت بهبود توزيع و جمعآوري كالا و مواد منتهي شود. به طور كلي لجستيك معكوس را می‌توان « انتقال دقيق، به موقع و درست مواد، اقلام و كالاهاي قابل استفاده و غير قابل استفاده از انتهایی‌ترین نقطه و آخرين مصرفكننده از طريق زنجيره تأمين به واحد مناسب و مورد نظر» تعريف كرد. . به عبارت ديگر لجستيك معكوس «فرايند حركت و انتقال براي كالاها و توليداتي است كه در زنجيره تأمين داراي قابليت بازگشت هستند».

لجستیک معکوس

مهم‌ترین اصل در لجستيك معكوس

مهم‌ترین اصل در لجستيك معكوس اين است كه بسياري از مواد كه اصطلاحاً غير قابل استفاده يا فاقد كاربرد براي مصرفكننده هستند، داراي ارزش بوده و با اندكي اصلاح و مرمت می‌توانند مجدداً وارد زنجيره تأمين شوند. گرچه فعالیت‌های زیادی را می‌توان در قالب لجستیک معکوس در نظر گرفت اما برخی از اهم فعالیت‌های لجستیک معکوس که عمدتاً به طور اختصاصی در این حوزه مطرح است، عبارت از تعمیر و تعویض، استفاده مجدد، نوسازی محصول، ساخت مجدد و بازیافت است.

 

ادامه مقاله رمزینه کردن اطلاعات اقلام تجاری راه حلی موثر برای ایجاد سیستم لجستیک معکوس را در وبسایت e-code.ir بخوانید.