راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری بین نمایندگی ها و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران جهت انجام مکاتبات اداری

انجام سریع فرآیند ارسال و دریافت نامه ها و همچنین آرشیو و طبقه بندی آن ها بین نمایندگی ها و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است و با توجه به اینکه مرکز دارای ۳۹ نمایندگی در سراسر کشور است، از این رو با راه اندازی سیستم اتوماسیون انجام مکاتبات و اطلاع رسانی ها سریع تر و تسهیل تر شده است.