دوره مقدماتی کدگذاری کالا

هدف دوره

 • ایجاد شناخت مقدماتی از ایران‌کد و توانایی اولیه برای شروع به کار در عملیات کدگذاری کالای ایران‌کد

محتوی دوره

 • آشنایی عمومی با سیستم‌های کدگذاری و ایران‌کد
 • فرایند و عملیات عضوگیری در ایران‌کد
 • ساختار ایران‌کد
 • فرایند شناخت کالا و کدگذاری آن
 • آشنایی با نرم‌افزار کدگذاری CCSa
 • اصول کدگذاری فارسی و انگلیسی
 • کارگاه نرم‌افزار
   

ضوابط و قوانین شرکت در آزمون دوره

 • مطابق با شرکت در تمام کلاس‌های دوره می‌باشد.

نکات مورد توجه

 • نحوه برگزاری آزمون: در دو بخش آزمون کتبی (تستی و تشریحی) و بخش آزمون عملی (کار با نرم‌افزار)