دوره تخصصی کدگذاری کالا

هدف دوره

  • این دوره بر رویکرد کارگاهی تاکید دارد، هدف از آن ارتقای مهارت کدگذاری و شناسایی ایران‌کد است.

ضوابط و قوانین شرکت در آزمون دوره

  • در انتهای دوره آزمون برگزار می‌شود و هر یک از شرکت‌کنندگان مجاز به حضور در آزمون است.
  • تنها کارشناسانی از شرکت‌های نماینده می‌توانند در این دوره شرکت کنند که در دوره‌های کدگذاری عمومی شرکت کرده‌اند و حداقل نمره ایشان معادل ۷۰ بوده باشد.

وضعیت قبولی یا مردودی متقاضی دوره

  • قبولی قطعی (قبولی در آزمون پایان دوره و کسب نمره بالاتر از ۷۰ و همچنین قبولی در آزمون مهارتی که سه ماه پس از برگزاری دوره برگزار می‌شود)
  • مردود (اخذ نمره پایین‌تر از ۷۰)

نکات مورد توجه

  • با قبولی در این دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه سطح (الف) ارائه می‌شود.