دوره‌های عمومی کدگذاری خدمات

هدف دوره
دوره آموزشی کدگذاری خدمات برای ارتقاء توان علمی و مهارتی کارکنان شرکت‌های نماینده در اجرای فرآیند کدگذاری طراحی شده است. برای آشنایی عمومی و ایجاد توانایی شروع به کدگذاری خدمات می‌باشد.

 

محتوی دوره

 • اصول کدگذاری خدمات
 • ساختار طبقه‌بندی خدمات
 • عضویت شرکت‌های خدماتی
   

نحوه برگزاری آزمون

 • بخش کتبی (سوالات مطرح شده در بخش کدگذاری)
 • بخش عملی (محیط نرم‌افزار)

 

وضعیت قبولی یا مردودی متقاضی دوره

 • قبولی قطعی (اخذ نمره  بالاتر از ۷۰ )
 • مردود (اخذ نمره پایین‌تر از ۷۰)

 

نکات مورد توجه

 • با قبولی در این دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه کارشناسی کدگذاری خدمات ارائه می‌شود.
 • در صورت مردود شدن شرکت‌کنندگان می‌توانند ضمن هماهنگی با واحد آموزش در آزمون‌ بعدی شرکت کنند.
 • شرکت کنندگانی که در دوره‌ها شرکت کرده‌اند اما در جلسه امتحان غایب بوده‌اند، امکان آزمون مجدد را خواهند داشت.
 • مخاطبان این دوره کارشناسان شرکت‌های نماینده ایران‌کد هستند.