دوره‌های بازآموزی

هدف دوره
این دوره آموزش تغییرات جدید در نرم‌افزار CCSa و دستورالعمل‌های مرتبط برای کارشناسان شرکت‌های ایران‌کد است.