دریافت ایران کد برای 1530 قلم کالا از فردا اجرایی می‌شود

از ابتدای تیرماه-فردا،چهارشنبه- انجام ثبت سفارشات 1530 قلم کالا با توجه به قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی، منوط به اخذ ایران‌کد و تآئید گواهی لازم از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
به گزارش ایران کد به نقل از مهر، بر اساس توافق جدید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن برای مدیریت واردات، از ابتدای تیرماه انجام ثبت سفارشات 1530 قلم کالا با توجه به قانون ارتقاء کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی و آئین‌نامه اجرایی آن، منوط به اخذ ایران‌کد و تائید گواهی لازم از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
گمرک ایران از تاریخ اول تیرماه، از ترخیص هرگونه کالایی که قبل از ثبت‌سفارش اقدام به اخذ تائیدیه مذکور از سازمان استاندارد نکرده باشد، خودداری خواهد شد. این مقررات جدید در راستای اجرای طرح مدیریت واردات وضع شده است.
حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی نیز به مهر اعلام کرده است که مطابق تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای که میان سازمان توسعه تجارت ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات به امضا رسیده بود، قرار بر این است که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، فهرست کالاهای مشمول، برای دریافت ایران‌کد به وزارت بازرگانی ارسال کند.
وی اظهار داشته است: بر این اساس، از فردا اول تیرماه، واردات این 1530 قلم کالا منوط به دریافت شماره ملی کالا و خدمات (ایران‌کد) است و اگر کالایی که در این فهرست قرار می‌گیرد، ایران کد نداشته باشد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت.
فهرست کالاهای مشمول ایران‌کد
میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد با کد تعرفه 04011000
میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد؛ ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد با کد تعرفه 04012000
میزان مواد چرب آن بیش از 6 درصد وزنی باشد با کد تعرفه 04013000
سایر با کد تعرفه 04013000
سایر با کد تعرفه 04022900
بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده با کد تعرفه 04029100
سایر با کد تعرفه 04029900
فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار با کد تعرفه 04031010
سایر با کد تعرفه 04031090
فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار با کد تعرفه 04039010
سایر با کد تعرفه 04039090
آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته حتی غلیظ شده یا به آن قند و یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده با کدتعرفه 04041000
سایر با کد تعرفه 04049000
کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر با کد تعرفه 04051010
کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرمی با کد تعرفه 04051020
خمیرهای لبنی برای مالیدن روی dairy spreads با کد تعرفه 04052000
سایر با کد تعرفه 04059000
پنیر تازه (نگرفته یا نبسته uncured) یا (unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر(whey chess) و کشک با کد تعرفه 04061000
پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع با کد تعرفه 04062000
پنیر ذوب شده( foudu) غیر از رنده شده و یا پودر شده با کد تعرفه 04063000
پنیر دارای رگه‌های کپک آبی‌رنگ با کد تعرفه 04064000
سایر پنیرها با کد تعرفه 04069000
خشک کرده با کد تعرفه 04081100
سایر با کد تعرفه 04081900
خشک کرده با کد تعرفه 04089100
سایر با کد تعرفه 04089900
سایر با کد تعرفه 05029000
سایر با کد تعرفه 05069000
سایر با کد تعرفه 09011190
چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد با کدتعرفه 09021000
چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر با کد تعرفه 09022000
چای کیسه ای با کد تعرفه 09023010
سایر با کد تعرفه 09023090
کوبیده در بست هبندی غیرخرده فروشی 09024010
سایر با کد تعرفه 09024090
انواع زعفران در بست هبندی کمتر از 10 گرم با کد تعرفه 09102011
انواع پودر زعفران در بست هبندی کمتر از 10 گرم با کد تعرفه 09102012
انواع زعفران در بسته بندی کمتر از 30 -10 با کد تعرفه 09102013
انواع پودرزعفران دربست هبندی کمتراز 30- 10 با کد تعرفه 09102014
انواع زعفران در بست هبندی‌های بیش از 30 گرم با کد تعرفه 09102090
آرد گندم یا آرد مخلو طگندم و چاودار با کد تعرفه 11010000
آرد چاودار با کد تعرفه 11021000
آرد ذرت 11022000
آرد برنج 11029010
سایر 11029090< از ذرت با کد تعرفه 11031300 سایر با کد تعرفه 1031900 به هم فشرده به صورت حبه با کد تعرفه 11032000 از جو دو سر با کد تعرفه 11041200 از سایر غلات با کد تعرفه 11041900 از جو دو سر با کد تعرفه 11042200 از ذرت با کد تعرفه 1042300 از سایر غلات با کد تعرفه 11042900 جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده با کد تعرفه 11043000 آرد، زبره و پودر با کد تعرفه 11051000 به هم فشرده به صورت حبه با کد تعرفه 11052000 از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی با کد تعرفه 11062000 از محصولات فصل 8 با کد تعرفه 11063000