درباره‌ی مرکز آموزش

واحد آموزش مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در اواسط سال ۱۳۸۸ تشکیل گردیده و با طراحی و تنظیم برنامه‌ای منسجم و هدفمند به برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای پرسنل، نمایندگان ایران‌کد و شرکت‌های همکار آموزشی با توجه به نیاز روز خواهد پرداخت. این برنامه در قالب تقویم آموزشی مرکز به انتشار رسیده که علاقه‌مندان می‌توانند با دریافت این تقویم از ریز برنامه‌های آموزشی مطلع گردند.

 
مأموریت واحد آموزش

واحد آموزش در راستای محقق نمودن اهداف کلان نظام ملی طبقه بندی و کدگذاری کالا و خدمات رسالت خود را بهبود دانشی پرسنل شاغل در مرکز، نمایندگی‌های مرکز و همچنین شرکت‌های همکار  آموزشی قرار داده است. چرا که تنها از این طریق است که می‌توان به توسعه و نشر بهینه دانش ایران‌کد در سطح ذینفعان امید داشت.

 
استادان واحد آموزش

استادان مرکز از بین افرادی انتخاب شده‌اند که به صورت تخصصی در حوزه مفاهیم کلیدی و زیربنایی ایران‌کد از جمله مبانی زنجیره‌های تأمین، انواع سیستم‌های کدینگ کالا و خدمات، استانداردهای طبقه‌بندی کالا و خدمات، سیستم‌های لجستیکی، الگوهای وصف کالا و مفاهیم مرتبط فعالیت داشته‌اند.

 

چشم اندازهای واحد آموزش

بر اساس رسالت تعیین شده برای واحد آموزش مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، این واحد متولی اصلی فراگیر نمودن نشر و توسعه مفاهیم مرتبط با ایران‌کد است. بدین منظور برنامه‌ها و استراتژی‌های گروه آموزش به گونه‌ای تدوین شده است تا بتواند موجی را در سطح جامعه ایجاد نماید که در راستای برآیند نیازهای ذینفعان ایران‌کد، نشر خودجوش مفاهیم آن را ممکن سازد. از این‌رو واحد آموزش در پی تربیت مربی ایران‌کد از طریق برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی، برگزاری همایش‌های علمی، شرکت در نشست‌های علمی و مشاوره با انجمن‌های علمی و همچنین جلب موافقت مراکز آموزشی معتبر برای تدریس دوره‌های طراحی شده در این واحد است. هدف واحد آموزش در ادامه این مسیر، عهده‌دار شدن نقش استراتژیک در آموزش ایران‌کد است به گونه‌ای که تمرکز فعالیت‌های این واحد بر تعیین سیاست‌های آموزشی و نظارت بر فرآیند توسعه آموزش ایران‌کد خواهد بود.
با عنایت به این چشم انداز، استراتژی واحد آموزش، توانمندسازی پرسنل مرکز و اعضای نمایندگی‌های ایران‌کد است. همچنین تدوین و ارتقای محتوای دوره‌های آموزشی برای نیازهای اطلاعاتی گروه‌های مخاطب نیز از به طور مستمر انجام می‌گیرد.