خدمات مدیریت داده اصلی چیست؟ (انتشار اخبار جدید در سایت کدینگ سازمانی)

آنچه امروزه در دنیای تجارت رخ داده است باعث شده که اطلاعات و ارتباطات، نقش بسزایی در موفقیت کسب‌وکارها داشته باشند. از این رو برای اینکه یک مدیر بتواند بطور کارآمد سیستم و سازمان خود را مدیریت کند از ارتباطاتی که با صنایع مختلف ایجاد کرده بهره می‌برد. نظر به آنکه ارتباطات کارساز هم نیازمند اطلاعات صحیح است؛ در حال حاضر چگونگی ارتباط مورد بحث نیست اما به جز مبحث ارتباطات، مدیران نیازمند اطلاعـات و داده‌هـای فراوانـی هستند. هرچـه حـوزه مدیریت بزرگ‌تر و خدمات یا داده‌های ارائه شده بیشتر باشد باید توجه بیشتری به کسب اطلاعات شود و در این میان نیاز به ا طلاعـات یا داده‌های بـه هنگام و قابل اعتماد ضرورت پیدا می‌کند.

دولت به عنوان بزرگ‌ترین خریدار اقلام و اداره‌کننده و تخصیص‌دهنده منابع

اگر بخواهد مدیریت صحیحی در زمان‌های معمولی، بحرانی یا تورم در کشور داشته باشد جهت مدیریت صحیح نیاز به اطلاعات و داده‌های اصلی دارد. از طرفی تهیه اطلاعات از منبع نیز بسیار مهم است. بنابراین دسترسی مدیران دولتی به بانک‌های اطلاعاتی مختلف ضروری می‌شود. یکی از این بانک‌های اطلاعاتی که به عنوان داده اصلی دارای اهمیت است بانک اطلاعات کالا و اقلام و همچنین بانک اطلاعات تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان اقلام و کالاها است.

 

ادامه مطلب در لینک خدمات داده اصلی