حضور مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران در نمايشگاه كتاب تهران

مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در سي دومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران واقع در مصلي تهران حضور دارد.

علاقه‌مندان مي‌توانند براي آشنايي بيشتر با استانداردهاي شناسايي و كدگذاري GS1 و راهكارهاي مبتني بر باركد مراجعه كرده و از آخرين اطلاعات در حوزه كدگذاري و باركددار كردن كتاب‌ها، استفاده از تگ‌هاي RFID به منظور شمارش تعداد كتاب‌هاي موجود در قفسه و جلوگيري از سرقت و … به غرفه مركز مراجعه كرده و اطلاعات بيشتري كسب نمايند.

همچنين مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران، از دانشجويان و علاقه‌مندان دعوت بعمل مي‌آورد تا مقالات خود را براي انتشار در مجله الكترونيكي علمي، تخصصي ايكد ارسال نمايند. 

آدرس عرفه مركز: مصلي امام خميني (ره) – روبروي شبستان – سالن F6 غرفه 17 

اين غرفه به همت شركت چاپ و نشر بازرگاني (وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني) برگزار شده است.