حضور مدیرعامل مرکز در استان گیلان به منظور بازدید از شرکتهای نماینده و شرکت در نشست‌های مختلف در راستای معرفی خدمات مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز و تعدادی از مدیران مرکز صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/۰8/11 به استان گیلان عزیمت نمودند.

مدیرعامل مرکز و هیات همراه در این سفر طی نشست‌های جداگانه با حضور پور حیدری مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، تهیدست رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق اصناف استان گیلان و طالب ‌پور معاون تجاری منطقه آزاد انزلی به تشریح خدمات مرکز درخصوص صدور شناسه کالا و شناسه خدمت و  سایر کد‌های قابل ارائه  و نقش آنها در  کسب و کارها  و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی، پرداخت و خواستار همکاری اعضاء حاضر در جلسه در جهت اجرای این طرح گردید. وی در ادامه با حضور در محل شرکت سیب سامانه رشت – نماینده مرکز در استان گیلان- ضمن بررسی عملکرد شرکت مذکور در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و هیات مدیره درخصوص ارتقاء سطح ارائه خدمات مرکزبویژه خدمات جدید و صدور شناسنامه فرش و صنایع دستی و کد GLN اصناف در استان گیلان به بحث و تبادل نظر پرداختند.