حضور قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفتگوی 18:30 شبکه خبر با موضوع: تدوین نقشه راه تنظیم بازار

قائم‌مقام وزیر صمت، جناب آقای مدرسی خیابانی در گفتگوی ویژه شبکه خبر 18:30 روز سه‌شنبه 9 مهر، حضور یافت. این گفتگو در رابطه با تدوین نقشه راه تنظیم بازار، برگزار شد. 

httpss://www.telewebion.com/episode/2120134

قائم‌مقام وزیر صمت، جناب آقای مدرسی خیابانی در گفتگوی ویژه شبکه خبر 18:30 روز سه‌شنبه 9 مهر، حضور یافت. این گفتگو در رابطه با تدوین نقشه راه تنظیم بازار، برگزار شد. 

 

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره کلیات نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: بعد از تصویب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره تمرکز بخشی از وظایف حوزه بازرگانی و تجارت در وزارت صمت و ابلاغ این مصوبه، رهبر معظم انقلاب بعد از موافقت با مصوبه تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور را الزامی دانستند که تیم کارشناسی با محوریت موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی نسبت به تهیه نقشه راه موظف شدند که پیش نویس نقشه راه به همراه سند پشتیبان نقشه راه برای سران قوا و کارشناسان و صاحب نظران ارسال شده تا درصورتی که نظرات اصلاحی داشتند اعمال شود.

 

تدوین نقشه راه تنظیم بازار؛ ضرورت ها و رویکردها