جلسه هم‌افزایی میان مدیران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مدیران شرکت‌های تابعه

سلسله جلساتی جهت ایجاد هم افزایی میان مدیران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مدیران شرکت های تابعه (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، مرکز آموزش بازرگانی و مرکز چاپ و نشر بازرگانی) در حال برگزاری است.

اولین جلسه با موضوع فرهنگ‌سازمانی (با حضور دکتر شهباز مرادی) در تاریخ سوم شهریورماه در محل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد. جناب آقای علیرضا ملکی مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و جمعی از مدیران مرکز در این جلسه حضور داشتند.