جلسه مذاکره و همکاری مشترک با معاون هماهنگی توزیع‌ شرکت توانیر

جلسه مذاکره و همکاری مشترک با معاون هماهنگی توزیع‌ شرکت توانیر مابین برخی کارشناسان و مدیر واحد بازاریابی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و کارشناسان و معاون هماهنگی توزیع‌ شرکت توانیر در تاریخ بیست و دوم خرداد ماه سال ۱۳۹۸ در محل معاونت هماهنگی توزیع توانیر برگزار گردید.

پیرو مذاکرات صورت گرفته در خصوص همکاری مشترک مرکز با توانیر جلسه‌ای در این خصوص با معاونت هماهنگی توزیع توانیر برگزار‌شد. در این جلسه، با توجه به توضیحات جلسات قبلی و همچنین انتقال اطلاعات از طریق برگزاری همایش توزیع برق در مرکز، به پرسش ها و چالش های اجرایی ( تناظر با کد های قبلی توانیر) پاسخ داده شد. لذا این همکاری از همه جوانب مورد رضایت طرفین قرار گرفت.