جلسه مدیران سازمانهای تابعه‌‌ی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

 

اولین نشست مدیران عامل مراکز و شرکت‌های تابعه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور آقایان ملکی، حسن‌پور و عباسی در تاریخ 23 / 04 / 1398 در محل ساختمان مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران برگزار گردید و هر یک از مدیران عامل ضمن تشریح توانمندی‌ها و نیازهای دستگاه مربوطه در خصوص همکاری متقابل سه جانبه در زمینه‌های توسعه بازرگانی نوین بر اساس استانداردهای GS1، آموزش، چاپ و انتشارات، برگزاری گرد همایی‌ها ، سمینارها، همایش‌های استانی و همچنین استفاده از توانمندی‌های یکدیگر در رابطه با فراهم نمودن امکانات رفاهی برای کارکنان مراکز و شرکت‌ها همفکری نمودند .