جزئیات نقش ایران‌کد در برنامه پنجم

نقطه رسانه‌ای: مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با تشریح جزئیات ایران‌کد در برنامه پنجم گفت: نقش ایران‌کد در اقتصاد و تجارت کشور پررنگ تر می‌شود.

احمد غلامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بند ج ماده 97 لایحه برنامه پنجم توسعه که به موضوع تجارت اختصاص دارد، دولت مکلف شده است تا نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران(ایران‌کد) اقدام کند.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران افزود: این تکلیف به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات تعیین شده است و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمدن کردن این کد و دستگاههای اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.
وی تصریح کرد: همچنین در ماده 49 و50 برنامه که موضوع توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و نیز ارایه خدمات به صورت الکترونیک می پردازد، نقش ویژه‌ای برای زیرساخت اطلاعاتی ایران‌کد در نظر گرفته شده است.
به گفته غلامزاده، با این تمهیدات قانونی، به نظر می‌رسد که نقش ایران‌کد در اقتصاد و تجارت کشور پررنگ‌تر از گذشته شود.