تولیدکنندگان برای عرضه کالا درطرح میزان، ایران کد بگیرند

مدیرطرح خرید اعتباری کارمندان دولت-میزان-در وزارت بازرگانی گفت: ایران کد مجوز ورود کالاها به طرح میزان است ولذا تولیدکنندگان ایرانی که مایل به عرضه کالاهایشان درقالب این طرح ملی هستند باید ایران کد خودرادریافت کنند.

جواد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تمامی کالاهای عرضه شده در طرح میزان باید دارای ایران‌کد باشند و ایران کد مجوز ورود کالاها به طرح میزان است.
مشاور معاون فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزیر بازرگانی افزود: الزام کالاهای حاضر در طرح میزان به داشتن ایران کد به این دلیل است که کالا باید حتما ایرانی ودارای شناسنامه ووجهه فانونی از نظر عرضه باشد و این شرایط برای وزارت بازرگانی بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: قیمت و کیفیت کالاها نیز برای وزارت بازرگانی بسیار مهم است و به همین دلیل قبل از توزیع هر نوع کالایی در قالب طرح میزان، کالا باید از فیلتر ایران کد گذر کند .
به گفته اسماعیلی، نصب شناسنامه ملی ایران کد بر روی کالاها سبب می‌شود تا مصرف کنندگان ایرانی از خرید کالای خود در قالب طرح گسترده وملی میزان اطمینان داشته باشند، لذا از تولیدکنندگانی در این طرح حمایت می‌شود و تولید آنها رونق می گیرد که حاضر باشند ازطریق ایران کد شفافیت خودرادرباره کیفیت وقیمت به مصرف کننده عرضه کنند.
وی بااشاره به مزیت‌های طرح میزان برای تولید کنندگان اظهار داشت: هم اکنون برخی کارخانجات کشور با ظرفیت پایینی مشغول به کار هستند؛ بنابراین اگربااحراز شرایط به طرح میزان بپیوندند وزارت بازرگانی اجازه رسوب کالا در انبارهایشان را نخواهد داد.
به گفته اسماعیلی، مزیت دیگر طرح میزان برای تولیدکنندگان این است که آنها پول تولید کالای خود را به صورت نقدی دریافت می کنند .حتی اگر فروشگاه‌ها پول تولیدکنندگان را به موقع ندهند، وزارت بازرگانی وارد عمل شده و پول آنها را از فروشنده دریافت و به تولیدکنندگان برمی گرداند.
گفتنی است طرح میزان(مخفف طرح مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی) به طرح خرید اینترنتی کارمندان دولت اطلاق می‌شود که کارمندان بااستفاده از کارت‌های اعتباری 5/1 میلیون تومانی که به مرور دریافت می کنند می توانند کالاهای مجاز ایرانی شناسنامه دار وکیفی را به صورت اقساط بدون بهره خریداری کنند.
با تمهیدات دولت،به زودی کارگران کشور نیز بادریافت کارت‌های اعتباری خرید که توزیع آن از روز کارگرامسال آغاز شده، در شمول طرح میزان قرار می گیرند.