تناظر استاندارهای ISO با GS1

سازمان GS1 از سال 2012 متولی صدور استانداردهای ردیابی در جهان بوده و کامل‌ترین استانداردها را در این زمینه ارائه نموده است. الزاماتی جهت کامل شدن سیستم‌های کنترل ردیابی و سایر استانداردها وجود دارد که در لینک https://bit.ly/2NzhdRb قابل دسترسی است. با اشاره به سند “معیارهای انطباق‌پذیری جهانی GS1 برای استاندارد کاربرد مواد غذایی”، رابطه بین سیستم‌های کنترل ردیابی  جی اس وان  ، (GTC) و سایر استانداردها به صورت زیر است:

 ■ ISO 22005(قابلیت ردیابی در زنجیره خوراک و مواد غذایی)
■ ISO 9001(الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت)
■ HACCP (ISO 22000:2005)  (سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی)
■ BRC (British Retail Consortium) Global Standard – Food
 (ارائه یک استاندارد مشترک برای ممیزی شرکت‌های تأمین‌کننده محصولات غذایی و خرده‌فروشی‌ها)
■ IFS (International Featured Standard) – Food (امنیت در فرآیندهای تولید مواد غذایی)  
■ SQF (Safe Quality Food)  (صدور گواهینامه ایمنی و کیفیت مواد غذایی است)
■ Global G.A.P  (صدور گواهینامه کشاورزی)
 

سازمان GS1 از سال 2012 متولی صدور استانداردهای ردیابی در جهان بوده و کامل‌ترین استانداردها را در این زمینه ارائه نموده است. الزاماتی جهت کامل شدن سیستم‌های کنترل ردیابی و سایر استانداردها وجود دارد که در لینک https://bit.ly/2NzhdRb قابل دسترسی است. با اشاره به سند “معیارهای انطباق‌پذیری جهانی GS1 برای استاندارد کاربرد مواد غذایی”، رابطه بین سیستم‌های کنترل ردیابی  جی اس وان  ، (GTC) و سایر استانداردها به صورت زیر است:

 ■ ISO 22005(قابلیت ردیابی در زنجیره خوراک و مواد غذایی)
■ ISO 9001(الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت)
■ HACCP (ISO 22000:2005)  (سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی)
■ BRC (British Retail Consortium) Global Standard – Food
 (ارائه یک استاندارد مشترک برای ممیزی شرکت‌های تأمین‌کننده محصولات غذایی و خرده‌فروشی‌ها)
■ IFS (International Featured Standard) – Food (امنیت در فرآیندهای تولید مواد غذایی)  
■ SQF (Safe Quality Food)  (صدور گواهینامه ایمنی و کیفیت مواد غذایی است)
■ Global G.A.P  (صدور گواهینامه کشاورزی)

در جداول زیر استانداردهای کاربردی ISO که به استانداردهای GS1 ارجاع داده‌اند و همچنین استانداردهای GS1 که توسط ISO و سایر بدنه‌های استاندارد به رسمیت شناخته شده‌است مشاهده می‌شود.

 

ISO-GS1


GS1-ISO