تفاهم نامه همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری، روز یکشنبه مورخ 25 تیر ماه جلسه ای با حضور آقایان مجید جوانمرد معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و صالحی راد مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت این سازمان و آقایان مهدی مظهری نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مرکز و مجید نیک مهر عضو هیات مدیره مرکز، تفاهم نامه همکاری متقابل در زمینه شماره‌گذاری تولیدات صنعتی، کالاهای تجارتی و خدمات عمومی به امضا رسید.

تفاهم نامه فوق در راستای بهره‌مندی از ظرفیت ها و امکانات طرفین در جهت تحقق بخشیدن به اهداف مشترک و توسعه همکاری ها در زمینه توسعه و پیشرفت امور بازرگانی و تحقیقاتی و خدمات عمومی بین سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز ملی شماره ‌گذاری کالا و خدمات ایران به امضا رسید.