تضمین سلامت در زنجیره تأمین مواد غذایی به وسیله ردیابی

تضمین سلامت در زنجیره تأمین مواد غذایی چگونه تحقق می‌یابد؟ تحقیقات شخصی در مورد آلرژی به مواد غذایی باعث شد تا یک سرمایه‌گذار اطلاعات بیشتری در مورد زنجیره تأمین موادغذایی و عدم شفافیت درروند کار (تولید مواد غذایی)  کسب کند. شرکت مزارع وایتل یک کد قابل اسکن برای تخم‌مرغ‌های خود ارائه می‌دهند که به‌وسیله آن مشتریان می‌توانند مزرعه را شناسایی کنند و از نوع تغذیه مرغ‌ها و روند تولید تخم‌مرغ آگاهی کامل کسب کنند.

زنجیره تأمین مواد غذایی چیست؟

 

روبنشتاین زنجیره تأمین مواد غذایی را به چهار بخش تقسیم کرد:

 الف) منبع: زمین، یا ماهیگیران و قایق‌های آن‌ها.

ب) پردازش: خانم روبنشتاین اصرار داشت”هیچ‌چیز بدی برای پردازش نیست این‌جایی است که آن‌ها مواد را می‌آورند ، تا بتوانند به توزیع‌کننده تحویل دهند.

ج) توزیع: یعنی تولیدکننده مواد غذایی یا تأمین‌کننده مواد غذایی تجاری.

د) برند مصرف‌کننده: مواد غذایی در این قسمت بسته‌بندی می‌شود و آن را به فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها می‌برند.

 

ادامه مطلب در وبسایت تایید اصالت کالا و ردیابی