تدبیر داده آویژه

گروه نرم افزاری تدبیر داده آویژه در سال ۱۳۸۶ به منظور فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات تشکیل شده است. این مجموعه شامل ۵ واحد جداگانه طراحی، تحقیق و توسعه، معماری و آماده سازی نرم افزار، پشتیبانی وبازرگانی است. شرکت آویژه در حال حاضر بطور متمرکز در حوزه RFID مشغول به انجام فعالیت می باشد و با استفاده از این تکنولوژی به روز دنیا راهکارهای مختلفی را برای بهبود فرآیند کاری و افزایش بهره وری صنف های مختلف ارائه می دهد.