تخفیف برای تأمین‌کنندگان کالاهای وزارت نفت

قابل توجه تامین‌کنندگان کالاهای وزارت نفت

در راستای تعامل صورت گرفته بین مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و وزارت نفت، این مرکز آمادگی دارد جهت تسهیل ارتباط وزارت نفت با تامین کنندگان خود ، از شرکت‌های تامین کننده که تا تاریخ 99/9/30 مشخصات مورد نیاز وزارت نفت (گونه نفت) در کاتالوگ ایران‌کد را تکمیل کنند، با لحاظ تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه مربوط به بخش ثبت اطلاعات گونه‌نفت همکاری نماید .