تحولات تجارت جهانی در سایه کووید ۱۹

بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت (WTO)، تجارت جهانی قبل از شیوع بیماری کرونا در سال ۲۰۱۹ به دو دلیل عمده یعنی تنش‌های تجاری و کند شدن رشد اقتصادی کاهش داشته است. مبادلات جهانی کالایی در سال ۲۰۱۹ با کاهش حجم ۱,۰ درصدی بعد از افزایش ۹,۲ درصد در سال قبل از آن مواجه بود. در همین حال، ارزش دلاری صادرات کالایی جهان در سال ۲۰۱۹ با ۳ درصد کاهش به ۹,۱۸ هزار میلیارد دلار رسید، این در حالی است که تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۶,۱۰ و ۸,۹ درصد رشد داشته است.

در این میان، مقدار تغییر حجم تجارت در مناطق مختلف متفاوت بوده است. به عنوان مثال، بیشترین کاهش حجم صادرات به سایر مناطق (خاور میانه، آفریقا، کشورهای مستقل مشترک المنافع) اختصاص داشته است. پس از آن منطقه آمریکای جنوبی و مرکزی با کاهش ۲,۲ درصد قرار دارد. نکته قابل توجه افزایش حجم واردات سایر مناطق است که بازارهای هدف صادراتی کشورمان را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۹ این مناطق با افزایش ۵,۱ درصد واردات مواجه بودند که بقیه مناطق جهان با کاهش داشتند و یا افزایش اندکی را تجربه کردند.

وضعیت اقتصادی