تجربیات شرکت توان صانع نور سنا (صنعت برق)- قسمت دوم

 

تجربیات شرکت توان نور سنا قسمت دوم

در قسمت قبل بخشی از تجربیات شرکت توان صانع نور سنا گفته شد. در این مقاله تجربیات این شرکت از همکاری با مرکز GS1 ایران توصیف شده است.

پیرو ثبت شرکت تماسی داشتم از مرکز شماره گزاری کالا که اگر بخواهم کالای من ردیابی داشته باشد و مختص خودم باشد بابت شناسایی و ردیابی باید از بارکد استفاده شود . چند شرکت از برند ما استفاده می کردند و ثبت اسم ما روی کالا انجام می شد. که در واقع دست اندارها و مشکلات باعث شد به سمت مرکز بیاییم کلا برای سیستم ردیابی احتیاج به بارکد  است بیوگرافی کار از زمان تولید تا دست مصرف کننده ردیابی با بارکد .

خدماتی که از مرکز استفاده شده برای کالا و بهره برداری بیشتری انجام شده است . کدام کالای من در کجا بیشتر استفاده می شود و در کدام قسمت برگشتی کالا بیشتر است. کدام قسمت از خط تولید  من مشکل دارد تمام اینها لینک است به بارکدی چاپ شده روی کالا  از مواد اولیه تا محصول نهایی

انتظار مشتریان از مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران چیست؟

از مرکز انتظار داریم با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی کم کم واسطه ها حذف می شوند روابط کاری ما با مردم بیشتر می شود در خرید اینترنتی نیاز به آپشنهای دیگری برای ردیابی است.

بهبود مستمر کیفیت در تولید بهترین تبلیغ است این شعار من 20 سال پیش که کارمند بودم در ذهن من بود و برای گرفتن استاندارد ایزو و CE و TS باید یک خط مشی باشه با یک شعاری که دارید در مسیر تولید حرکت می کنید و آن موقع من همیشه به این شعار اعتقاد داشتم و حمایت کردم از این شعار  که اگر ما برای کیفیتکالا امروز با فردا فرق داشته باشیم و بحث خدمات پس از فروش اگر به مشتری خوب خدمات دهیم ما همیشه کار میکنیم کما اینکه تحریم ها و کمبود مواد اولیه هیچکدام بر کار ما تأثیر آنچنانی نداشته شاید کار مار ا اختلال وارد کرد املا با تجربه و دانش فنی که وجود داشت از آن جنسهای وارداتی استفاده نشد و جنس های دیگر جایگزین شد و تولید را ادامه دادیم.

 

ادامه مصاحبه را در وبسایت بارکد مشاهده کنید.