بسیاری از تجار باایران کدآشنا نیستند

عضو قدیمی و باسابقه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بسیاری از تجار ما با ایران کد آشنا نیستند و حتی نامی از آن هم نشنیده اند. لذا باید این پدیده جدید را برای آنها توضیح داد.

اسدا… عسکر اولادی که در زمینه تجارت پسته و خشکبار فعالیت دارد در گفتگو با خبرنگار ما افزود: کدینگ یک پدیده نوین تجاری نیست. بلکه سالهاست در دنیا به عنوان یک اصل بدیهی و پذیرفته شده درجریان است. اما سیستم بازرگانی ما اصولا به فکر این مسایل نیست چرا که ساختاری بیمار و قدیمی دارد.
وی اظهارداشت: بسیاری از بازاریان ما هنوز از چرتکه استفاده می کنند و این در عصر کامپیوتر مضحک است. اما با وجود آنکه پیشرفتها را می بینند حاضر به پذیرش نیستند چرا که از مزایای آن آگاهی ندارند و لذا استفاده از این پدیده هارا لوکس وهزینه بر و بیفایده می‌دانند.
وی تصریح کرد: رفتار باایران کد هم از این عوامل ریشه می گیرد. شما باید جلسات منظم با اعضای اتاق برگزارکنید و در این جلسات مزیتها را به طور ملموس و عینی برای افراد تشریح نمایید و حرفهای کلی و شعاری زدن به درد تاجر نمی خورد و بیشتر او را زده هم می‌کند. او باید بداند وقتی به سوی این سیستم می آید چه تاثیری درکسب و کارش دارد. مسئولین ایران کد باید این چیزها را برای جامعه تجاری شرح دهند تا بیشتر تاثیرکند.