برگزاری جلسه مذاکره و همکاری مشترک پروژه کدگذاری ( کدینگ و سامانه تایید اصالت ) با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

جلسه مذاکره و همکاری مشترک پروژه کدگذاری ( کدینگ و سامانه تایید اصالت ) در تاریخ هجدهم فروردین 1398 مابین کارشناسان و برخی مدیران مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و مهندسین و مدیران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد که در این جلسه ابتدا وضعیت کدینگ PM که کدینگ کنونی شرکت مهندسی آبفای کشور است ارائه شد همچنین عدم یکپارچگی بین کدهای موجود، وجود افزونگی در سیستم کدینگ و عدم توانایی در رهگیری نگهداری تجهیزات آبفا از طرف آن سازمان مطرح شد. 
معرفی GS1 و استانداردهای لازم جهت حل چالش‌های موجود نیز به‌عنوان راه‌حل از طرف GS1 طرح گردید