برنامه ریزی منابع سازمان و کیفیت داده های اصلی

چکيده

پرداختن به شیوه‏های نوین و بهینهی مدیریت و برنامه‏ریزی منابع سازمان نقش اساسی در بهبود کیفیت تولید و افزایش بهرهوری در سازمانها دارد. در این مقاله با معرفی استاندارد ISO8000 با عنوان کیفیت دادهها به موضوع برنامه‏ریزی منابع سازمان، و به طور خاص منابع فیزیکی سازمان پرداخته شده است. فرایند شناسایی و کاتالوگ‎سازی اقلام، برایند به کارگیری الزامات استاندارد ISO8000 در سازمان است که در این مقاله معرفی شده است.

1- مقدمه

اغلب سازمانها به دنبال کسب سود بیشتر و کاهش هزینهها هستند. سود بیشتر و کاهش هزینهها همواره با موضوع کیفیت در سازمان آمیخته است. اگر سازمان از مواد اولیه با کیفیت استفاده کند و توسط نیروی انسانی متخصص و ابزارآلات و تجهیزات با کیفیت به بهترین روش، فرایندهای سازمانی را به انجام برساند به محصولی با کیفیت دست خواهد یافت؛ بنابراین کیفیت، مفهومی است که در همهی اجزای سازمان نقش پررنگ و مهمی دارد. افزون بر آن که بخش مهندسی سازمان باید از اجزای با کیفیت تشکیل شده باشد بخش‌های پشتیبانی هم نیاز به کیفی بودن اجزای خود دارند. همه‌ی این موارد، سازمانها را بر آن داشته است تا از نرم‌افزارها به عنوان ابزاری که صحت، دقت و سرعت را در اجرای فرایندهای سازمانی دخیل می‌کنند، سود ببرند.
دادهها به عنوان موجودیت اصلی در بحث فناوری اطلاعات در نرمافزارها استفاده میشود. امروزه همه سازمان‌ها برای اجرای فرایندهایشان از دادهها استفاده میکنند. دادههای سازمانی یا توسط خود سازمان تولید شدهاند یا سازمانهای دیگری این دادهها را ایجاد نموده و در اختیار آنها قرار داده‌اند. در چرخه حیات محصول (کالاها و خدمات)، داده‌های محصول با آن زاده میشود و پس از مرگ محصول همچنان باقی میماند. دادهها و اطلاعات محصول در طول زنجیره تأمین حرکت کرده و نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد فرایندهای سازمانی دارند. به همین دلیل دادهها، بخشی از منابع سازمان و شاید مهمترین منبع سازمانها محسوب میشوند. کیفیت دادههای سازمانی، اصلی مهم برای رسیدن به بهره‌وری سازمانها است.

2- بهره وری

بهرهوری، استفاده بهینه از منابع برای رسیدن به محصول با کیفیت بالاتر با توجه به اهداف از پیش تعیین شده است.

استفاده بهینه از منابع به معنای استفاده از منابع کارا با صرف هزینه کمتر است. کیفیت محصول، عامل جلب رضایت مشتری و رسیدن به سود بیشتر است. رسیدن به بهرهوری، هدف اصلی همه سازمانها است؛ بنابراین، مدیریت منابع و مدیریت کیفیت دو پارامتر مهم در رسیدن به بهرهوری سازمان هستند. برنامهریزی منابع سازمان و پایش کیفیت، راهکارهایی برای رسیدن به بهره وری است.

3- منابع سازمان

هر سازمانی برای رسیدن به اهداف خود منابعی را در اختیار میگیرد. سازمانها باید بتوانند منابع خود را به بهترین روش برنامهریزی کنند تا کمترین هزینه و بیشترین کارایی را برای اجرای فرایندها داشته باشند. منابع سازمانی به چهار دسته تقسیم میشوند: منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و منابع اطلاعاتی.

برای خواندن ادامه این مقاله مفید اینجا را کلیک نمایید.