بررسی و تأييد كيفيت باركد

مهمترين هدف از ابداع باركدها «ذخيره و بازيابی خودكار اطلاعات» بوده است. باركدها بايد كمك كنند كه پويش و ذخيره اطلاعات با سرعت، صحت، دقت و به‌صورت خودكار انجام شود. بنابراين ضروری است باركدها به‌گونه‌ای چاپ شوند كه هربار، به‌سادگی و در اولين اسكن خوانده شوند تا اطلاعات ذخيره‌شده در آنها بدون مشكل به رايانه منتقل شود.

اگر به هر دليلی، باركد قابليت خواندن نداشته باشد يا به سختی و با زحمت زياد خوانده شود، هدفی كه از به‌كارگيری آن مدنظر بوده است محقق نخواهد شد. بنابراين لازم است باركدها را دقيقا بررسی نموده و از كيفيت خوب آنها مطمئن شويم. برای اين منظور به «چك‌ليست كنترل كيفيت باركد» نياز داريم. اين چك‌ليست شامل گام‌های ده‌گانه زير است كه كارايی بی نقص باركدهای شما را تضمين می كند:

1- برای هر نوع از كالاهای خود يك شماره مناسب انتخاب كنيد. برای كاربردهای تجاری، شماره‌های GTIN بسيار متداول هستند.

چگونه برای محصولاتم GTIN‌ بگيرم؟

2- نوع نماد مناسب برای تبديل شماره‌‌های انتخابی به باركد را انتخاب نماييد. نماد مناسب برای ذخيره GTIN، يكی از انواع چهارگانه باركدهای EAN/UPC شامل EAN-13 يا EAN-8 يا UPC-A يا UPC-E است.

3- در هنگام طراحی بسته‌بندی كالا، جايگاه مناسبی براي باركد در نظر بگيريد. متداول‌ترين مكان برای قرارگيری باركد، گوشه پايين و سمت راست از وجه پشت بسته‌بندی كالا است. باركد نبايد روی لبه‌ها يا درزها قرار گيرد؛ علاوه‌براين، بايد در طراحی بسته‌بندی محصول، تمهيداتی انديشيد كه چيزی روی باركد را نپوشاند تا نماد به راحتی توسط اپراتور پيدا شود.

4- جهت قرار گرفتن باركد بر روي كالا را به‌درستی انتخاب كنيد. بر روی بسته‌بندی های استوانه‌ای جهت مناسب از بالا به پايين (نردبانی) است. بر روی ساير كالاها جهت مناسب از چپ به راست (نرده‌ای يا حصارچوبی) است.

5- از وجود فضای خالی در دو طرف باركد مطمئن شويد. در حالت معمولی سمت چپ باركد بايد 3.7 ميليمتر و سمت راست باركد بايد 2.3 ميليمتر فضای روشن خالی داشته باشد. رنگ اين فضا بهتر است سفيد باشد.

6- ارتفاع باركد را كم نكنيد. اگر ارتفاع باركد كم شود، اپراتور صندوق فروشگاه با چندبار تلاش و به سختی می تواند آن را اسكن كند.

7- ابعاد باركدی را كه بايد چاپ شود، استاندارد انتخاب كنيد. باركدهای EAN-13 با مقياس بزرگنمايی 100درصد، طولی معادل 37.8 ميليمتر و ارتفاعی معادل 23 ميليمتر دارند. در صورت نياز می توان باركدها را حداكثر تا 80 درصد كوچك يا حداكثر تا 200 درصد بزرگ كرد. مقادير كوچك‌نمايی يا بزرگ‌نمايی خارج از اين محدوده ممكن است سبب ناخوانا شدن باركد شود.

8- تركيب رنگ مناسبی براي ميله‌های تيره و زمينه روشن انتخاب كنيد. رنگ‌های مناسب براي زمينه باركد، رنگ‌های سفيد، قزمز، پرتقالی و زرد هستند. رنگ‌های مناسب برای ميله‌ها رنگ‌های مشكی، بنفش، سبز و آبی هستند. فقط از يك رنگ برای چاپ زمينه و ميله‌ها استفاده كنيد نه از تركيب چهار رنگ فرايند چاپ.

9- از وجود تباين و تضاد كافي بين رنگ ميله ها و زمينه و پخش نشدن رنگ در فرايند چاپ در لابلای باركد مطمئن شويد.

10- با همه اينها، در نهايت و قبل از چاپ انبوه بسته بندی خود، نمونه هايی از باركدهاي چاپ شده را با دستگاه صحه گذاری باركد بررسی نماييد. خدمات صحه گذاری باركد توسط مركز ملی شماره گذاری كالا و خدمات ارائه مي شود. برای اين منظور با واحد امور مشتريان تماس بگيريد.

اگر از نمادهای دوبعدی (ديتاماتريس يا كيوآركد) استفاده می كنيد، برای بررسی اين نوع نمادها با مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران تماس بگيريد.