بخش کاتالوگ‌های مرکز

مخاطبین ارجمند وبسایت خبری مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، احتراما به عرض می‌رساند که کاتالوگ‌های ارزشمندی از بخش‌های مختلف استانداردهای GS1 و کاربردهای آن در صنایع مختلف در طول سالیان متمادی تهیه شده است که این کاتالوگ‌ها از طریق بخش منوی وبسایت -> بخش کتابخانه -> بخش کاتالوگ‌های مرکز در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. 
خواهشمند است برای آشنایی بیشتر با کاربرد استانداردهای GS1 و نرم افزارهای توسعه داده شده با استفاده از این استانداردها از این بخش بازدید کنید.
مخاطبین ارجمند وبسایت خبری مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، احتراما به عرض می‌رساند که کاتالوگ‌های ارزشمندی از بخش‌های مختلف استانداردهای GS1 و کاربردهای آن در صنایع مختلف در طول سالیان متمادی تهیه شده است که این کاتالوگ‌ها از طریق بخش منوی وبسایت -> بخش کتابخانه -> بخش کاتالوگ‌های مرکز در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. 
خواهشمند است برای آشنایی بیشتر با کاربرد استانداردهای GS1 و نرم افزارهای توسعه داده شده با استفاده از این استانداردها از این بخش بازدید کنید.