با استفاد از ظرفیتهای ایران کد، وزارت بازرگانی ومجمع واردات بر کیفیت کالاهای وارداتی به کشور نظارت خواهند کرد.

با امضای تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای میان ایران‌کد، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و مجمع واردات به عنوان نخستین تشکل قانونی واردات، استفاده از ایران‌کد در ساماندهی واردات کالا به کشور آغاز شد.

احمد غلامزاده مدیرعامل مرکز ملّْی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران درباره این تفاهم‌نامه اظهارداشت: دولت و وزارت بازرگانی تصمیم گرفته‌اند با استفاده از تشکل قانونی واردات که متعلق به بخش خصوصی است با استفاده از ظرفیتهای ایران‌کد نسبت به مدیریت، ساماندهی ،شفاف‌سازی و تخصصی کردن واردات کالا اقدام کنند.
وی افزود: براساس این تفاهم‌نامه مجمع واردات به نمایندگی از سوی ایران‌کد، به واردکنندگان کالا بر اساس استانداردهای اطلاعاتی ایران‌کد، شناسه کالا ارایه می کند بطوری که شناسنامه‌دار شدن کالاهای وارداتی تخصصی خواهد شد.
مدیرعامل مرکزملّی شماره‌گذاری کالاوخدمات ایران اظهارداشت: همچنین دو طرف در زمینه تولیدکاتالوگهای الکترونیکی کالا برای هویت‌دار شدن کالاهای وارداتی اقدام خواهند کرد. قرار است این کاتالوگ‌ها در فرآیندهای کاری واردات کالا مورد استفاده قرار گیرند و در آینده هیچ کالایی بدون داشتن این کاتالوگها مجوز ورود به کشور را دریافت نکند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر با استفاده از ظرفیتهای ایران‌کد، وزارت بازرگانی و مجمع واردات، اقدام به مدیریت بهتر کالا برای ثبت سفارش واردات کالا می کنند و واردات تنها از طریق واردکنندگان مورد تأیید مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی صورت خواهد گرفت که ضمناً کالاهایشان ایران‌کد نیز داشته باشد.
محمد حسین برخوردار رییس هیأت مدیره مجمع واردات نیز درخصوص امضا تفاهم‌نامه سه جانبه گفت: در این تفاهم‌نامه گروه واردکنندگان کالا متعهد شده است که ارایه تأییدیه صدور یا تمدید کارت بازرگانی و کارت عضویت در مجمع واردات را منوط به عضویت واردکننده در سامانه ملّی ایران‌کد کند. همچنین در تعیین مؤلفه‌های لازم برای تشخیص کالاهای کیفی، تخصصی با ایران‌کد و مؤسسه استاندارد همکاری نماید.
وی افزود: متأسفانه واردات کشور، از واردات کالا توسط افراد غیرتخصصی ضربات شدیدی خورده است که امید است با ورود واردکنندگان در هر رسته تخصصی معضل کیفی و قیمتی بر طرف شود. از سوی دیگر فعالیت واردکنندگانی امکان پذیر خواهد بود که دارای رسته و کد تخصصی هستند و فعالیت آنهادر این زمینه در بستر ایران‌کد کنترل خواهد شد. بدین ترتیب هر واردکننده از این پس می‌تواند صرفاً در یک گروه کالایی تخصصی اقدام به واردات کالا نماید و فعالیت همزمان یک واردکننده در زمینه چند کالای نامتجانس و ناهمگون امکان‌پذیر نیست. این امر کمک شایانی به شفافیت و کیفیت کالاهای وارداتی به کشورخواهد کرد.
رییس هیأت مدیره مجمع واردات تصریح کرد: این تفاهم‌نامه فصل جدیدی در ساماندهی واردات کالا به کشور می‌گشاید و آن را متحول خواهد کرد، چرا که امکان ساماندهی و نظارت کمی و کیفی را بر واردات کالا به صورت الکترونیک فراهم کرده و آن را شفاف می‌کند. قطعاً از این امر مردم بیشترین سود را می‌برند و جلوی بسیاری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها که سیستم فعلی به وجود آورده است گرفته می‌شود. 
همچنین حسن راد مرد رییس مرکز امور اصناف و بازرگان نیز در این خصوص گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه گروه واردکنندگان کالا در مجمع واردات که تنها تشکل قانونی شکل گرفته توسط بخش خصوصی برای نظارت بر کیفیت و مدیریت کالاهای وارداتی به کشور است، با هماهنگی وزارت بازرگانی از ظرفیتهای ایران‌کد مانند استانداردهای اطلاعاتی، کاتالوگ الکترونیکی کالا برای مدیریت کلیه کالاهای وارداتی به کشور و تخصصی شدن آن استفاده خواهد کرد.
وی اظهار داشت: به عبارت دیگر از این پس شیوه واردات کالا به کشور تفاوت می کند به گونه‌ای که اولاً واردات کالا به کشور بدون دریافت ایران‌کد و ثبت اطلاعات پایه کالا در کاتالوگ الکترونیک امکان‌پذیر نخواهد بود، ثانیاً تشکل نماینده بخش خصوصی در امر واردات (مجمع واردات) براساس تقسیم‌بندی‌های تخصصی رأساً صدور ایران‌کد برای واردات را برعهده خواهد داشت و ثالثاً واردکنندگان کالا از این پس صرفاً می‌توانند در یک گروه تخصصی اقدام به واردات کالا نمایند و امکان واردات کالاهای متفاوت و نامتجانس از گروههای مختلف کالایی توسط یک وارده کننده امکان‌پذیر نخواهد بود.
راد‌مرد تصریح کرد: با امضای این تفاهم‌نامه همچنین واردکنندگان ملزم به ارایه اطلاعات پایه کالاهای وارداتی خود براساس استانداردهای اطلاعاتی ایران‌کد هستند و بدون اعلام این اطلاعات نمی‌توانند کالای خود را وارد کشور کنند.
وی با اشاره به اینکه اعمال چنین روش‌هایی باعث شفاف شدن، قانونمند شدن و روان شدن واردات کالا به کشور و اعمال مدیریت بهتر و تخصصی‌تر بر واردات توسط خود بخش خصوصی خواهد شد اضافه کرد: این در حالی است که علی رغم وجود تشکل‌های صنفی و نظارتی متعدد در زمینه صادرات یا صدور مجوزهای داخلی صنفی، تاکنون تشکلی برای مدیریت واردات در کشور وجود نداشته و مجمع واردات به عنوان نخستین و تنها تشکل مجوزدار در این خصوص در نظر دارد با استفاده از ایران‌کد فصل جدیدی را در مدیریت واردات کالا به کشور به منظور شفاف شدن وکیفی شدن آن بگشاید.