بازدید مقامات دولتی و مجلس از غرفه مرکز ملی شماره‌ گذاری کالا و خدمات ایران در نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران

به گزارش روابط‌عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران پس از رونمایی سامانه شناسه خدمت توسط جناب آقای دکتر مخبر و جناب آقای دکتر فاطمی امین در روزهایی ابتدایی نمایشگاه،در روزهای سوم و چهارم نخستین نمایشگاه خدمات کسب‌وکار ایران مورخ سوم و چهارم شهریورماه ، آقایان جنابی مدیرکل دفتر حوزه وزارتی وزارت صمت، حاجی حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت ،شاه میرزایی معاون خدمات و تجارت وزارت صمت، نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت، برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت، رسولیان معاون وزیر و مدیرعامل شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ،تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات نگهداری و فنی و مهندسی وزارت صمت، اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت، قمری مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت،قالیباف سخنگوی وزارت صمت، عظام سر بازرس بازرگانی و کریمی سازمان بازرسی کل کشور، سرکار خانم رافع رییس مرکز ملی فرش ایران ، نمایندگان مجلس آقایان پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پورهادی، توانگر و ایزد خواه نمایندگان تهران،شاکری نایب رییس فراکسیون کارآفرینان و نماینده مردم تهران در مجلس،حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن،سیجانی،افضلی دارابی،خلیقی و حاجی بگلو روسای سازمانهای صمت تهران،قزوین،کرمانشاه و کردستان و خراسان شمالی و سایر روسای سازمانهای صمت استانی و مدیران عامل شهرک‌های صنعتی و سازمان صنایع کوچک استانی،مدیران کل وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه ها، از غرفه مرکز بازدید نموده و با مهدی مظهری نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، پیرامون استفاده از ظرفیت‌های مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، استانداردهای سازمان جهانی GS1 ،استفاده از کدهای (ایران کد،GTIN، شناسه کالا و شناسه خدمات،صدور شناسنامه فرش و مالکیت معنوی و ایجاد کدهای سازمانی) در پروژهای مهم ملی ،از جمله تنظیم بازار، ایجاد شفافیت خریدهای دولتی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به بحث و تبادل نظر پرداختند.