بارکد جهانی GTIN، بهترین جایگزین شناسه کالا

سامانه شناسه کالا يکی از زير مجموعه‌های سامانه جامع تجارت است و تمام عمليات مربوط به فرآيندهای تجاری بايد از طريق سامانه جامع تجارت صورت پذيرد. در همين راستا شناسه‌ای 13 رقمی توليد شد که مبتنی بر نظام جامع طبقه‌بندی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ايران است و از بانک اطلاعاتی اين مرکز به عنوان مرجع استفاده مي‌کند. سامانه شناسه کالا از سال 1396 به دستور آقای نعمت‌زاده (وزير وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت) رسما فعاليت خود را آغاز کرده است. در سامانه شناسه کالا برای کالاهای مشابه، تنها يک کد شناسه واحد توليد و اختصاص داده می­شود؛ که به صورت رمزينه (بارکد) و يا نظاير آن بر روی کالا نصب يا درج می‌گردد و اين کدها مشترکا در اختيار صاحبان کالا قرار می­گيرند.

به منظور رفاه حال کاربران جهت استفاده از اين سامانه، در تاريخ 18 مرداد 1398 درگاه سامانه شناسه کالا با درگاه سامانه جامع تجارت يکپارچه شده و کاربران مي‌توانند جهت دریافت شناسه کالا از همان درگاه يکپارچه سامانه جامع تجارت به آدرس cid.ntsw.ir  از مسير منوی عمليات شناسه کالا اقدام نمايند. اين اقدام باعث کاهش تعداد درگاه‌ها، کاهش فرآيندهای ثبت نام و تسهيل امور،  برای بازرگانان خواهد شد .

شايان ذکر است طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا، دارندگان کد بين‌المللی GTIN به راحتی مي‌توانند به اين سامانه وارد شوند و نياز به دريافت شناسه کالا ندارند.

شناسه GTIN

شناسه جهانی قلم کالای تجاری (GTIN) ، يک شناسه بين‌المللی است که توسط سازمان جهانی GS1 ارائه شده و در بيش از 110 کشور دنيا مورد استفاده قرار می‌گيرد. شناسه‌ی يکتا که به طور معمول دارای تعداد ارقام 8، 12، 13 يا 14 رقم می‌باشد و در ايران معمولا شناسه 13 رقمی آن رايج است که با پيش شماره 626 شروع می‌شود و مشخص کننده کالا بوده و توسط شرکت سازنده کالا در سايت جهانی بصورت بارکد دو بعدی ثبت شده و ساليانه شارژ مي‌گردد.

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ايران، تنها نماينده رسمی GS1 جهانی، در ايران است، که به صورت تخصصی و طبق استانداردهای جهانی به صدور انواع کد برای کالا و همچنين صدور ايرانکد برای کالاهای داخلی میپردازد.

تفاوت ايرانکد و شناسه کالا

ايرانکد، متشکل از 16 کاراکتر است که به ترتيب از سمت چپ، هفت رقم اول ساختار محصول، پنج رقم بعدی کد عضويت و چهار رقم آخر سريال کالا می‌باشد. در اين ساختار به راحتی نوع کالا و مرجع عرضه‌کننده قابل تشخيص است.

شناسه کالا، متشکل از 13 کاراکتر است و تنها نوع محصول در آن گنجانده شده است و مرجع عرضه‌کننده آن قابل تشخيص نيست. بطور مثال برای يک مدل محصول از مراجع متفاوت تنها يک کد شناسه صادر مي‌شود و مشترکا از آن کد استفاده مي‌شود.