ایران کد را وارد بخش تعاون می‌کنم‌

وزیرتعاون گفت:باآشنایی که بنده با مزیت‌های نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات پیدا کردم،ایران کدراواردبخش تعاون خواهم کرد.

محمد عباسی در گفتگوبا خبرنگار ما افزود: در حاشیه بازدید رییس‌جمهور از نظام‌های 30 گانه الکترونیک وزارت بازرگانی که درجریان آن ایران کدافتتاح رسمی شد ،با مزیت‌های این سیستم آشنا شدم.باید اعتراف کنم که قبلا تااین حد باایران کد آشنایی نداشتم وفقط دراخبار نامی از آن شنیده بودم.
وی اظهارداشت: اماپس ازآن دیدم که می توان برای شفاف کردن ونظم بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های تعاونی، دولتی وخصوصی استفاده خوبی ازاین سیستم کرد وحالاکه دولت نهم در طرح تحول اقتصادی اش می خواهد ایران کد را محور اصلاح سیستم توزیع قرار دهد، بخش تعاونی به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده کالاوخدمات درکشور می تواند بهره برداری زیادی از آن بکند.
وی افزود: اصولا کار تعاونی ویژگی‌هایی چون تجمیع سرمایه‌های کوچک برای انجام کارهای بزرگ دارد. چون تعداد سرمایه‌گذاران زیاد است، معطوف به کاهش هزینه‌هاست. درهمین حال ویژگی ایران کد که حذف عوامل مزاحم وافزایش دهنده هزینه ودرنتیجه کاهش هزینه‌هاست. لذا اگر همین یک مزیت رادر نظر بگیریم وازبقیه مزایای آن چشم پوشی کنیم ،توجیه کافی برای ورود و پیوستن بخش تعاون وتعاونی‌ها به ایران کد وجود خواهدداشت.
وی تصریح کرد: ایران کد همچنین  می‌تواند به تحقق سهم واقعی بخش تعاون در اقتصادملی کمک کند. متاسفانه درحال حاضر بخش تعاون سهم مناسبی در اقتصاد کشورندارد. اما با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری برنامه‌های کشورمعطوف به این مسئله شده است.یعنی بخش تعاون بایددرکناردو بخش دولتی وخصوصی جایگاه خودرابیابد.دراین راستا وزارت تعاون از هر گونه کاری که بتواند به تسهیل این روند کمک کند،استقبال می کندو ایران کد یکی از آن کارهای مفید و پایه‌ای است.
وزیر تعاون بااشاره به خاصیت شفاف‌زایی ایران کد درتولید کالای ارزان، حذف واسطه‌ها ودرنهایت کاهش قیمت‌ها گفت:این ویژگیها منطبق بر ویژگی‌های ذاتی ایران کد است. چرا که تولیدکننده را به مصرف کننده ارتباط می‌دهد و ازطریق حذف واسطه‌ها قیمتها را کاهش می‌دهد. همچنین فاصله جغرافیایی موجودمیان تولید ومصرف رابا تحقق اطلاع رسانی صحیح بازار از میان می برد.لذا ماهیت کارکردی بخش تعاون با ایران کد را یکی می‌دانم.
وی باتبریک به وزارت بازرگانی برای بهره‌برداری عملی از نظام ملی شماره‌گذاری کالاوخدمات ایران پس از یک انتظار طولانی اظهارداشت:ایران کد یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک کشوراست.همه دستگاهها از جمله وزارت تعاون به تجارت الکترونیک  برای فروش بیشتر کالا و ایجاد رونق اقتصادی احتیاج دارندواینجا بایدبه وزیر محترم بازرگانی تبریک بگویم که با حضور رییس جمهور موفق به راه اندازی چنین نظامی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که برای عملیاتی کردن ایران کددروزارت تعاون چه خواهید کرد،گفت:احساس می کنم ماباید 2 کار انجام دهیم.کارنخست اطلاع رسانی به تعاونی‌ها درباره محدودیت زمانی پیوتن به ایران کدوفعال شدن مکانیسم‌های قانونی پس از این مهلت است. کاردوم نیزاین خواهد بود که معاونت طرح وبرنامه وزارت تعاون دراین مسئله فعال شده و یک نیازسنجی و امکان سنجی دراین خصوص صورت دهد که چه کارهایی توسط کدام یک از بخش‌های وزارتخانه باید انجام شود تا ایران‌کد درسطح تعاونی‌ها عملیاتی شود. یقینا در اولین فرصت ترتیبی خواهیم داد تا این مطالعات با هماهنگی وزارت بازرگانی شروع شده ودرکوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.