ایران‌کد می‌تواند در مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار گیرد

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اطلاعات تجاری سامانه ملی ایران‌کد می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با پولشویی توسط سیستم بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: جرائمی چون پولشویی که عبارتست از ردگم کردن و شستشوی پول‌های کثیف و غیر قانونی با ترفندهای مختلف، تنها به وسیله وجود اطلاعات شفاف و کامل قابل شناسایی است. این اطلاعات از هر نوعی که باشد برای بانک مرکزی قابل استفاده است.
وی اظهارداشت: هم اکنون بانک مرکزی با راه اندازی سیستم جامع اطلاعات مشتریان و بهره‌برداری از آن در آینده نزدیک در حال تکمیل اطلاعات لازم برای مبارزه با جرم پولشویی است. اما این اطلاعات به تنهایی اصلا کافی نیست چرا که شگرد افراد پیچیده‌تر می‌شود و به همان نسبت باید دسترسی ما به منابع مختلف و متنوع اطلاعات گسترش یابد.
وی تصریح کرد: در این میان ایران‌کد مجموعه اطلاعات ارزشمند تجاری استاندارد در اختیار دارد که با حمایت دولت در حال گسترش نیز هست. این اطلاعات به راههای مختلف می‌تواند کمک حال بانک مرکزی باشد و دسترسی کارشناسان بانک، آنان را درتحلیل و ارزیابی مشتریان سیستم بانکی و رفتار مالی آنها یاری دهد.
بهمنی گفت: لذا ما گفتگوهایی را در دولت با وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز کرده‌ایم که بتوانیم از مزیت‌های ایران‌کد در سیستم بانکی و به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی آن استفاده کنیم. به زودی و همپای تکمیل سایر نظام‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، مقدمات اتصال ایران‌کد به سیستم‌های الکترونیک نظام بانکی دردست اقدام است.