ایران‌کد زیر ساخت سامانه تدارکات الکترونیک دولت وکارت اعتباری کارمندان است

معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی با بیان اینکه نقطه شروع تجارت الکترونیک نظام کد گذاری کالا و خدمات است، خبر داد: این معاونت قصد دارد تا دامنه ایران‌کد به عنوان اصلی‌ترین ابزار تجارت الکترونیک را گسترش دهد.

محمد صادق مفتح گفت: ما شاهد هستیم که بخش توزیع ما هر روز بیشتر متورم می‌شود و  برای کاهش هزینه توزیع چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای نوین نداریم.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل تولید کالاهای جدید و عرضه آن‌ها به بازار، کار کد گذاری کالا پایان نخواهد یافت، از دغدغه معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت که محور قرار گرفتن انجام بسیاری از امور براساس ایران‌کد استوار است.
معاون وزیر بازرگانی طرح واگذاری کارت اعتباری به کارمندان و سامانه تدارکات الکترونیک دولت را قائم بر ایران‌کد عنوان کرد به طوری که اگر کسی می‌خواهد در این حلقه باشد حتماً باید ایران‌کد بگیرد.
وی افزود: یکی از هدف گذاری‌ها این است که در تجارت خارجی هزینه تبادل کالا به حداقل رسانده شود، ضمن اینکه در بازرگانی داخلی نیز هزینه مصرف کنندگان در دسترسی به کالا به حداقل رسد.
مفتح تصریح کرد: دو پارامتر در قیمت تمام شده کالا موثر هستند که شامل هزینه تولید کالا و هزینه مبادله و جابه جایی کالا می‌شود، بنابراین کاهش هزینه‌های قیمت تمام شده باید در این دو پارامتر متمرکز شود نظیر اینکه باید بهره وری را در یک سیستم افزایش داد تا بتوان قیمت تمام شده را به حداقل رساند.
به گفته وی، وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی کاهش هزینه توزیع و مبادله کالا است که در این فضا بازرگانی داخلی و خارجی کشور نیازمند فراهم آوردن زیرساخت تسهیل در روابط تجاری و کاهش هزینه مبادله کالا هستند. هر دوی این‌ها صرفاً در فضای تجارت الکترونیک می‌تواند شکل گیرد. بنابراین باید در راستای گسترش فضای فناوری اطلاعات کار جدی صورت گیرد.