ایران‌کد در نظام مالیاتی فعال می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌با توجه به این‌که اصلاحیه قانون مالیاتی در حال آماده شدن است، لازم است ایران‌کد در مشاوره با سازمان امور مالیاتی کشور به سرعت در نظام مالیاتی فعال شود.
سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: در اصلاحیه جدید قانون مالیاتی اتکای اصلی بر روی اتوماسیون و طرح جامع اطلاعات مودیان مالیاتی است. این دو طرح می‌خواهد دریافت مالیات را الکترونیک کرده و علاوه بر کاهش هزینه‌های اخذ مالیات، رویه‌های اداری را ساده و از گرفتاری‌های مردم بکاهد. ضمناً دریافت مالیات را شفاف و واقعی کند.
وی اظهار داشت: روشن است ایران‌کد با توجه به نقشی که در جمع‌آوری و تدوین الکترونیک اطلاعات در کشور دارد، می‌تواند مکمل و کمکی بزرگ برای طرح جامع و اتوماسیون مالیاتی باشد. لذا وزارت اقتصاد از ایران‌کد می‌خواهد با نظام‌های الکترونیک مالیاتی متناظر شده و امکان استفاده از اطلاعات در اختیار خویش را برای نظام مالیاتی کشور فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: البته نقش ایران‌کد فراتر از این است. چرا که ما در حال عملیاتی کردن محورهای دیگر طرح تحول اقتصادی و از جمله اصلاح نظام توزیع و پخش کالا در کشور هستیم و ایران‌کد در این امر نقش اساسی و محوری ایفا خواهد کرد.
حسینی تصریح کرد: وزارت اقتصاد آماده همه گونه کمک و حمایت از این نظام ملی است و برای فراهم کردن زمینه‌ ارائه این کمک‌ها باید اطلاع‌رسانی مناسبی در وزارت اقتصاد و بدنه دولت صورت گیرد تا همکاری‌ها با آن افزایش یابد.