ایران‌کد باعث صرفه جویی درخریدهای نفتی می‌شود

سرپرست وزارت نفت گفت: چون ایران‌کد باعث منظم شدن و صرفه جویی در خریدهای نفتی می‌شود از آن حمایت می‌کنیم.
محمد علی آبادی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اعتقاد به کارکرد ایران‌کد در صنعت نفت به مزایای آن بر می‌گردد و معتقدم اگر سیستم هایی چون ایران‌کد به درستی در نفت پیاده شود ارقام بزرگی صر فه جویی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای نهادینه کردن سیستم‌هایی چون ایران‌کد در نفت باید صبور و با حوصله بود اظهارداشت: بسیاری از بخش‌های صنعت نفت نیاز به تحرک و نوسازی دارد اما این امر یک شبه محقق نمی‌شود و چه بسا سرعت حساب نشده درانجام برخی کارها نتیجه عکس می دهد.
وی تصریح کرد: اجرای ایران‌کد در صنعت نفت آغاز شده و تاکیدات رییس جمهور و الزامات قانونی موجود برای گسترش این سیستم در سطح ملی نیز به سرعت بخشی آن کمک می‌کند و ما نیز آمادگی انجام همه‌گونه حمایت برای گسترش ایران‌کد در صنعت نفت را داریم.
سرپرست وزارت نفت با اشاره به اینکه موانع گسترش ایران‌کد در صنعت نفت باید برطرف شود گفت: وزارت بازرگانی و وزارت نفت باید گفتگوهای جدی بیشتری در این باره داشته باشند و ما آمادگی خود را در این باره اعلام می کنیم که موانعی که به سرعت قابل رفع است را اقدام و برای بقیه موارد برنامه‌ریزی کنیم.