انتصاب جناب آقای دکتر مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت

رئیس‌جمهور با توجه به توانمندی‌های جناب آقای دکتر مدرس خیابانی، سابقه کاری و تصدی سمت‌های مختلف در وزارت صنعت معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق ) توسط ایشان و باهدف مدیریت بهتر بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار با صدور حکمی ایشان را به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد.

رئیس‌جمهور با توجه به توانمندی‌های جناب آقای دکتر مدرس خیابانی، سابقه کاری و تصدی سمت‌های مختلف در وزارت صنعت معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق ) توسط ایشان و باهدف مدیریت بهتر بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار با صدور حکمی ایشان را به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد.

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت که وظیفه شناسایی و کدگذاری کالا و خدمات را برعهده دارد ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان، آمادگی خود را در جهت کمک به ایجاد اشتغال، جلوگیری از قاچاق کالا، بهبود زنجیره تأمین کالا، تنظیم بازار کالاهای مصرفی و پیاده‌سازی استانداردهای بین المللی در زمینه مدیریت زنجیره تامین  اعلام می‌نماید.