انتشار نخستین شماره فصلنامه «سیاست‌پژوهی بازرگانی و توسعه» موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملّی شماره گذاری کالاو خدمات ایران به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نشریه شماره مجله تخصصی «سیاست‌پژوهی بازرگانی و توسعه» منتشر شد. این نشریه به تحولات فکری و اجرایی در حوزه‌های اقتصاد، تجارت و صنعت با تمرکز بر جنبه سیاست‌پژوهی می‌پردازد. سیاست‌پژوهی به معنای پژوهش‌های عملی و علمی در سیاست‌گذاری است که با آن مسائل حوزه اقتصاد به طور کل و صنعت و تجارت به طور خاص را شناسایی، اطلاعات حساس را جمع آوری و مفاهیم و فرضیه‌های نویی برای حل مشکل ایجاد می‌کنیم. در مجله سیاست‌پژوهی به مطالعه فرایند سیاست‌گذاری،‌ سیاست‌ها و اثرات سیاست‌ها پرداخته و رهنمودهای مستخرج از مطالب مجله سیاست‌پژوهی به رفع کاستی‌های حوزه سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی کمک خواهد نمود.

نخستین شماره این مجله به واسطه شرایط محیطی اقتصاد کشور، به مساله کووید-۱۹ اختصاص یافته است. شماره اول در هشت فصل تنظیم شده است. در فصل نخست مروری بر اندیشه‌های «دنی رودریک» اقتصاددان برجسته جهان سوم نموده و مقاله معروف «جهان چهل‌تکه» او در نقد نظام تصمیم‌سازی جهانی در مقابله با پاندمی را ترجمه کرده است. در فصل دوم با تمرکز بر وبینارهای دانشگاه پرینستون طی دوران اوج کووید-۱۹ در آمریکا، به «اقتصاد کرونا» اختصاص یافته است. فصل سوم تحولات تجارت خارجی در ایران و جهان را طی دوران پاندمی بررسی کرده و نگاهی به نظریه‌های آسیب‌پذیری زنجیره ارزش طی این دوره داشته است. عنوان فصل چهارم کرونا و بازار کار است که چند سند مهم سازمان بین‌المللی کار را ترجمه و تحلیل کرده و نظرات بسط شکاف جنسیتی بازار کار طی دوره پاندمی را خلاصه می‌کند. فصل پنجم بسته‌های بهبود و ترمیم اقتصادی سه نهاد مهم بین‌المللی شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در مقابله با پاندمی کووید-۱۹ را تحلیل کرده و توصیه‌های این نهادها در حوزه حاکمیتی کشورها و عرصه بین‌الملل را خلاصه کرده است. فصل ششم به ژئوپولیتیک کووید-۱۹ و ملاحظات روابط بین‌الملل طی دوره پاندمی را عنوان می‌کند. در این مجله سعی شده است تا تمامی مباحث با تمرکز بر جنبه سیاست‌پژوهی و پایش و نقد سیاست‌گذاری‌ها تنظیم شود. همچنین در این مجله در هر دو شماره دو قسمت مجزا تحت عنوان وبینارنامه و کتابنامه تنظیم شده است که کتاب‌های مرتبط با حوزه نشر مجله را معرفی و دستاورد وبینارهای مهم را خلاصه می‌کند.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : http://itsr.ir/Post/80761 مراجعه نمایید.