اطلاعیه ویژه تأمین‌کنندگان فعلی و جدید مرکز

از کلیه‌ی تأمین‌کنندگان جدید و تأمین‌کنندگانی که تمایل به ادامه‌ی همکاری با مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران دارند، درخواست می‌شوند فرم استعلام پیوست را به همراه مدارک زیر برای مرکز ارسال فرمایند.

از کلیه‌ی تأمین‌کنندگان جدید و تأمین‌کنندگانی که تمایل به ادامه‌ی همکاری با مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران دارند، درخواست می‌شوند فرم استعلام پیوست را به همراه مدارک زیر برای مرکز ارسال فرمایند.

مدارک پیوست:

  • تصویر روزنامه‌ی رسمی آگهی ثبت
  • کپی آگهی آخرین تغییرات روزنامه‌ی رسمی
  • کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضا
  • تکمیل فرم استعلام (دریافت فرم)

کلیه‌ی تأمین‌کنندگان می‌توانند مدارک فوق را به آدرس ایمیل sp@gs1ir.org یا gs1iransp@gmail.com ارسال نمایند.

جهت دریافت فرم استعلام کلیک نمایید.