اطلاعیه مهّم

بدینوسیله به اطلاع کلّیه مشترکین محترم می­‌رساند، مرکز ملّی شماره­‌گذاری کالا و خدمات ایران از تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیچ­گونه همکاری با شرکت ارقام رایانه زنگان (نمایندگی استان زنجان-۰۰۰۲۲) و پیشبران کیفیت سامانه (نمایندگی استان کرمانشاه-۰۰۰۹۰) نداشته، بدیهی است هر گونه فعالیت دو شرکت مذکور تحت عنوان نمایندگی مرکز غیر‌قانونی می‌­‍‍‍باشد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه مرکز ملّی شماره­‌گذاری کالا و خدمات ایران نخواهد بود.