اطلاعیه مهّم

بدینوسیله به اطلاع کلّیه مشترکین محترم می­‌رساند، مرکز ملّی شماره­‌گذاری کالا و خدمات ایران از تاریخ  1400/09/08 هیچ­گونه همکاری با شرکت ارقام رایانه زنگان (نمایندگی استان زنجان-00022) و پيشبران كيفيت سامانه (نمایندگی استان کرمانشاه-00090) نداشته، بدیهی است هر گونه فعالیت دو شرکت مذکور تحت عنوان نمایندگی مرکز غیر‌قانونی می‌­‍‍‍باشد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه مرکز ملّی شماره­‌گذاری کالا و خدمات ایران نخواهد بود.