اطلاعیه مهّم

بدینوسیله به اطلاع کلّیه مشترکین محترم می­‌رساند، مرکز ملّی شماره­‌گذاری کالا و خدمات ایران از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیچ­گونه همکاری با شرکت آموزش علوم اقتصادی و بازرگانی کرمان (نمایندگی استان کرمان-۰۰۰۸۳) نداشته، بدیهی است هر گونه فعالیت شرکت مذکور تحت عنوان نمایندگی این مرکز غیر‌قانونی بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه مرکز ملّی شماره­‌گذاری کالا و خدمات ایران نخواهد بود.