استقرار معتبرترین سیستم کد گذاری کالا در چهارمین نمایشگاه پوشاک ایران

سیستم کدگذاری GS1 که معتبرترین و جامع‌ترین سیستم کدگذاری کالا در سرتاسر جهان بوده برای نخستین بار در چهارمین نمایشگاه پوشاک ایران «Iran mode» بصورت آزمایشی ارائه خواهد شد.