استانداردهای GS1

استانداردهای GS1

 

در دنیایی که میزان اطلاعات تولیدشده در آن، لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش است، استانداردهای GS1 کمک می کنند ، متوجه شویم کدام بخش از این اطلاعات، واقعاً مفید هستند. این استانداردها کمک می کنند زبان مشترکی برای شناسایی، ضبط و تبادل اطلاعات مربوط به زنجیره‌های تأمین و تقاضا در سراسر دنیا ایجاد شود تا مطمئن شویم که اطلاعات ضروری و کاربردی، به راحتی در دسترس هستند، دقیق و صحیح هستند و به راحتی فهمیده و استفاده می شوند. استانداردهای GS1 به چهار دسته کلی زیر تقسیم می شوند:

استانداردهای GS1

 

در دنیایی که میزان اطلاعات تولیدشده در آن، لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش است، استانداردهای GS1 کمک می کنند ، متوجه شویم کدام بخش از این اطلاعات، واقعاً مفید هستند. این استانداردها کمک می کنند زبان مشترکی برای شناسایی، ضبط و تبادل اطلاعات مربوط به زنجیره‌های تأمین و تقاضا در سراسر دنیا ایجاد شود تا مطمئن شویم که اطلاعات ضروری و کاربردی، به راحتی در دسترس هستند، دقیق و صحیح هستند و به راحتی فهمیده و استفاده می شوند. استانداردهای GS1 به چهار دسته کلی زیر تقسیم می شوند:

جهت کسب اطلاعات بیشتر این لینک را مطالعه کنید.